Danh mục
 • Tiểu Học
  Lớp 1
  180 Kỹ năng | 77 Video bài học | 202 Bài luyện tập
  Lớp 2
  248 Kỹ năng | 239 Video bài học | 1859 Bài luyện tập
  Lớp 3
  169 Kỹ năng | 106 Video bài học | 1662 Bài luyện tập
  Lớp 4
  162 Kỹ năng | 109 Video bài học | 2073 Bài luyện tập
  Lớp 5
  139 Kỹ năng | 87 Video bài học | 1694 Bài luyện tập
 • Trung học cơ sở
  Lớp 6
  91 Kỹ năng | 407 Video bài học | 4310 Bài luyện tập
  Lớp 7
  143 Kỹ năng | 400 Video bài học | 4071 Bài luyện tập
  Lớp 8
  173 Kỹ năng | 367 Video bài học | 5097 Bài luyện tập
  Lớp 9
  249 Kỹ năng | 374 Video bài học | 5836 Bài luyện tập
 • Trung học phổ thông
  Lớp 10
  437 Kỹ năng | 323 Video bài học | 5423 Bài luyện tập
  Lớp 11
  297 Kỹ năng | 316 Video bài học | 5451 Bài luyện tập
  Lớp 12
  210 Kỹ năng | 297 Video bài học | 5588 Bài luyện tập
 • math Toán
 • math
 • math Hoá
 • math Tiếng Anh
 • math IELTS
 • math TOEIC

Toán - Lớp 8

60 Video bài giảng |31 kỹ năng |65 bài học |1,482 bài luyện tập

avatar
avatar
avatar
+933,538 Bạn đã mua
 • Điểm số cao

  Đạt điểm 8-10 các môn chính khoá

 • Không sợ thi cử

  Tự tin trong kỳ thi học kỳ, chuyển cấp, đại học

 • Cam kết

  Hoàn tiền nếu không đạt kết quả học

Giải pháp giáo dục
Xoá tan nỗi lo thi cử - Điểm số
 • icon
  Vận dụng kiến thức liên môn trong bài học

  Theo chuẩn giáo dục STEM thế giới

 • icon
  Bài giảng liên tưởng thực tế

  Giúp ghi nhớ kiến thức dễ dàng, phát huy năng lực giải quyết vấn đề

 • icon
  Cá nhân hoá học tập

  Lộ trình học thông minh theo năng lực tiếp thu, lỗ hổng kiến thức cá nhân

 • icon
  Học tập thú vị

  Hình ảnh, âm thanh, ví dụ sinh động, lôi cuốn người học

 • icon
  Giáo viên giỏi kèm cặp

  Hỗ trợ 24/7 - Livestream liên tục - Gia sư chuyên sâu

Cam kết đầu ra - Tự luyện hiệu quả
Cam kết nâng cao điểm số môn Toán với chi phí siêu tiết kiệm
image
 • Hàng ngàn chủ điểm kiến thức Toán với video bài giảng sinh động, hấp dẫn, lộ trình học rõ ràng
 • Hàng chục ngàn bài tập môn Toán nhiều trình độ
 • Hàng nghìn mẫu đề thi Toán các lớp
 • Công nghệ AI nhắc học thông minh, chấm chữa bài tự động, phát hiện và khắc phục lỗ hổng kiến thức
 • Hỗ trợ LIVE 247 với mọi thắc mắc học tập của học sinh
 • Báo cáo học tập chi tiết, đánh giá chính xác trình độ, điểm số
Chương trình học Đại số Lớp 8
Chương trình học Hình học Lớp 8
Kỹ năng học được

TOPPY cung cấp hàng trăm kỹ năng học Lớp 8 để khám phá và học hỏi! Không biết chắc nên bắt đầu từ đâu? Hãy tìm một kỹ năng có vẻ thú vị hoặc chọn một kế hoạch kỹ năng phù hợp với sách giáo khoa hoặc bài kiểm tra tiêu chuẩn của bạn.

Nhân đơn thức với đa thức. Nhân đa thức với đa thức. Nhân hai đa thức đã sắp xếp.

 1. Vận dụng được tính chất phân phối của phép nhân: A(B + C) = AB + AC (A + B)(C + D) = AC + AD + BC + BD, trong đó: A, B, C, D là các số hoặc các biểu thức đại số.

Bình phương của một tổng. Bình phương của một hiệu. Hiệu hai bình phương. Lập phương của một tổng. Lập phương của một hiệu. Tổng hai lập phương. Hiệu hai lập phương.

 1. Hiểu và vận dụng được các hằng đẳng thức: trong đó: A, B là các số hoặc các biểu thức đại số.

Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp.

 1. Vận dụng được các phương pháp cơ bản phân tích đa thức thành nhân tử: + Phương pháp đặt nhân tử chung. + Phương pháp dùng hằng đẳng thức. + Phương pháp nhóm hạng tử. + Phối hợp các phương pháp phân tích thành nhân tử ở trên.

Chia đơn thức cho đơn thức. Chia đa thức cho đơn thức.

 1. Vận dụng được quy tắc chia đơn thức cho đơn thức, chia đa thức cho đơn thức.

Chia hai đa thức đã sắp xếp.

 1. Vận dụng được quy tắc chia hai đa thức một biến đã sắp xếp.

Tính chất cơ bản của phân số. Rút gọn phân thức. Quy đồng mẫu các phân thức

 1. Vận dụng được tính chất cơ bản của phân thức để rút gọn phân thức và quy đồng mẫu thức các phân thức.

Phép cộng các phân thức đại số. Phép trừ các phân thức đại số.

 1. Vận dụng được các quy tắc cộng, trừ các phân thức đại số (các phân thức cùng mẫu và các phân thức không cùng mẫu).

Phép nhân các phân thức đại số. Phép chia các phân thức đại số. Biến đổi các biểu thức hữu tỉ.

 1. Vận dụng được quy tắc nhân hai phân thức: - Vận dụng được các tính chất của phép nhân các phân thức đại số: + Tính giao hoán: +Tính kết hợp: +Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng:

Phương trình một ẩn. Định nghĩa hai phương trình tương đương.

 1. Vận dụng được quy tắc chuyển vế và quy tắc nhân.

Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0

 1. Có kĩ năng biến đổi tương đương để đưa phương trình đã cho về dạng ax + b = 0.

Phương trình tích. Phương trình chứa ẩn ở mẫu.

 1. Về phương trình tích: A.B.C = 0 (A, B, C là các đa thức chứa ẩn). Yêu cầu nắm vững cách tìm nghiệm của phương trình này bằng cách tìm nghiệm của các phương trình: A = 0, B = 0, C = 0. Giới thiệu điều kiện xác định (ĐKXĐ) của phương trình chứa ẩn ở mẫu và nắm vững quy tắc giải phương trình chứa ẩn ở mẫu: + Tìm điều kiện xác định. + Quy đồng mẫu và khử mẫu. + Giải phương trình vừa nhận được. + Xem xét các giá trị của x tìm được có thoả mãn ĐKXĐ không và kết luận về nghiệm của phương trình.

Giải bài toán bằng cách lập phương trình bậc nhất một ẩn.

 1. Nắm vững các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình: Bước 1: Lập phương trình: + Chọn ẩn số và đặt điều kiện thích hợp cho ẩn số. + Biểu diễn các đại lượng chưa biết theo ẩn và các đại lượng đã biết. + Lập phương trình biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng. Bước 2: Giải phương trình. Bước 3: Chọn kết quả thích hợp và trả lời.

Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng, phép nhân với bất đẳng thức.

 1. Biết áp dụng một số tính chất cơ bản của bất đẳng thức để so sánh hai số hoặc chứng minh bất đẳng thức. a < b và b < c Þ a < c a < b Þ a + c < b + c a < b Þ ac < bc với c > 0 a < b Þ ac > bc với c < 0

Bất phương trình bậc nhất một ẩn. Bất phương trình tương đương

 1. Vận dụng được quy tắc chuyển vế và quy tắc nhân với một số để biến đổi tương đương bất phương trình.

Giải bất phương trình bậc nhất một ẩn.

 1. Giải thành thạo bất phương trình bậc nhất một ẩn
 2. Biết biểu diễn tập hợp nghiệm của bất phương trình trên trục số.
 3. Sử dụng các phép biến đổi tương đương để biến đổi bất phương trình đã cho về dạng ax + b < 0, ax + b > 0, ax + b ³0, ax + b £ 0 và từ đó rút ra nghiệm của bất phương trình.

Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối.

 1. Biết cách giải phương trình: |ax + b|= cx + d (a, b, c, d là hằng số).

Các định nghĩa: Tứ giác, tứ giác lồi. Định lí: Tổng các góc của một tứ giác bằng 360°.

 1. Vận dụng được định lí về tổng các góc của một tứ giác.

Hình thang, hình thang vuông và hình thang cân. Hình bình hành. Hình chữ nhật. Hình thoi. Hình vuông.

 1. Vận dụng được định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận biết (đối với từng loại hình) để giải các bài toán chứng minh và dựng hình đơn giản.
 2. Vận dụng được định lí về đường trung bình của tam giác và đường trung bình của hình thang, tính chất của các điểm cách đều một đường thẳng cho trước.

Đối xứng trục và đối xứng tâm. Trục đối xứng, tâm đối xứng của một hình

 1. Nhận biết được: + Các khái niệm “đối xứng trục” và “đối xứng tâm”. + Trục đối xứng của một hình và hình có trục đối xứng. Tâm đối xứng của một hình và hình có tâm đối xứng.

Đa giác. Đa giác đều.

 1. Hiểu : + Các khái niệm: đa giác, đa giác đều. + Quy ước về thuật ngữ “đa giác” được dùng ở trường phổ thông. + Cách vẽ các hình đa giác đều có số cạnh là 3, 6, 12, 4, 8.

Các công thức tính diện tích của hình chữ nhật, hình tam giác, của các hình tứ giác đặc biệt

 1. Vận dụng công thức tính diện tích của hình tam giác, hình thang, các hình tứ giác đặc biệt khi thừa nhận (không chứng minh) công thức tính diện tích hình chữ nhật.

Tính diện tích của hình đa giác lồi

 1. Biết cách tính diện tích của các hình đa giác lồi bằng cách phân chia đa giác đó thành các tam giác.

Các đoạn thẳng tỉ lệ. Định lí Ta-lét trong tam giác (thuận, đảo, hệ quả). Tính chất đường phân giác của tam giác.

 1. Vận dụng được tỉ số của hai đoạn thẳng, các đoạn thẳng tỉ lệ; định lí Ta-lét và tính chất đường phân giác của tam giác.

Định nghĩa hai tam giác đồng dạng. Các trường hợp đồng dạng của hai tam giác.

 1. Vận dụng được các trường hợp đồng dạng của tam giác để giải toán.

Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng.

 1. Biết ứng dụng tam giác đồng dạng để đo gián tiếp các khoảng cách.

Các công thức tính diện tích, thể tích của Hình hộp chữ nhật. Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều. Hình chóp cụt đều.

 1. Vận dụng được các công thức tính diện tích, thể tích đã học của các Hình hộp chữ nhật. Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều. Hình chóp cụt đều.

Các yếu tố của Hình hộp chữ nhật. Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều. Hình chóp cụt đều.

 1. Biết cách xác định hình khai triển của các Hình hộp chữ nhật. Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều. Hình chóp cụt đều.

Các quan hệ không gian trong hình hộp

 1. Nhận biết được các kết quả được phản ánh trong hình hộp chữ nhật về quan hệ song song và quan hệ vuông góc giữa các đối tượng đường thẳng, mặt phẳng.
Giáo viên nổi bật Lớp 8
Phụ huynh nói về chúng tôi
quote
image
299.000đ/năm
Hoặc
 • Môn học: Toán - Lớp 8
 • Bài luyện: 1,482
 • Video bài giảng: 60
 • Kỹ năng: 31
 • Bài học: 65
 • Bài luyện tập: 1,482
 • Lớp Livestream miễn phí hàng tuần