Danh mục
 • Tiểu Học
  Lớp 1
  180 Kỹ năng | 77 Video bài học | 202 Bài luyện tập
  Lớp 2
  248 Kỹ năng | 239 Video bài học | 1859 Bài luyện tập
  Lớp 3
  169 Kỹ năng | 106 Video bài học | 1662 Bài luyện tập
  Lớp 4
  162 Kỹ năng | 109 Video bài học | 2073 Bài luyện tập
  Lớp 5
  139 Kỹ năng | 87 Video bài học | 1694 Bài luyện tập
 • Trung học cơ sở
  Lớp 6
  91 Kỹ năng | 407 Video bài học | 4310 Bài luyện tập
  Lớp 7
  143 Kỹ năng | 400 Video bài học | 4071 Bài luyện tập
  Lớp 8
  173 Kỹ năng | 367 Video bài học | 5097 Bài luyện tập
  Lớp 9
  249 Kỹ năng | 374 Video bài học | 5836 Bài luyện tập
 • Trung học phổ thông
  Lớp 10
  437 Kỹ năng | 323 Video bài học | 5423 Bài luyện tập
  Lớp 11
  297 Kỹ năng | 316 Video bài học | 5451 Bài luyện tập
  Lớp 12
  210 Kỹ năng | 297 Video bài học | 5588 Bài luyện tập
 • math Toán
 • math
 • math Hoá
 • math Tiếng Anh
 • math IELTS
 • math TOEIC

Tiếng Anh - Lớp 8

49 Video bài giảng |47 kỹ năng |12 bài học |217 bài luyện tập

avatar
avatar
avatar
+465,333 Bạn đã mua
 • Điểm số cao

  Đạt điểm 8-10 các môn chính khoá

 • Không sợ thi cử

  Tự tin trong kỳ thi học kỳ, chuyển cấp, đại học

 • Cam kết

  Hoàn tiền nếu không đạt kết quả học

Giải pháp giáo dục
Xoá tan nỗi lo thi cử - Điểm số
 • icon
  Vận dụng kiến thức liên môn trong bài học

  Theo chuẩn giáo dục STEM thế giới

 • icon
  Bài giảng liên tưởng thực tế

  Giúp ghi nhớ kiến thức dễ dàng, phát huy năng lực giải quyết vấn đề

 • icon
  Cá nhân hoá học tập

  Lộ trình học thông minh theo năng lực tiếp thu, lỗ hổng kiến thức cá nhân

 • icon
  Học tập thú vị

  Hình ảnh, âm thanh, ví dụ sinh động, lôi cuốn người học

 • icon
  Giáo viên giỏi kèm cặp

  Hỗ trợ 24/7 - Livestream liên tục - Gia sư chuyên sâu

Cam kết đầu ra - Tự luyện hiệu quả
Cam kết nâng cao điểm số môn Tiếng Anh với chi phí siêu tiết kiệm
image
 • Hàng ngàn chủ điểm kiến thức Tiếng Anh với video bài giảng sinh động, hấp dẫn, lộ trình học rõ ràng
 • Hàng chục ngàn bài tập môn Tiếng Anh nhiều trình độ
 • Hàng nghìn mẫu đề thi Tiếng Anh các lớp
 • Công nghệ AI nhắc học thông minh, chấm chữa bài tự động, phát hiện và khắc phục lỗ hổng kiến thức
 • Hỗ trợ LIVE 247 với mọi thắc mắc học tập của học sinh
 • Báo cáo học tập chi tiết, đánh giá chính xác trình độ, điểm số
Chương trình học Tiếng Anh Lớp 8
Kỹ năng học được

TOPPY cung cấp hàng trăm kỹ năng học Lớp 8 để khám phá và học hỏi! Không biết chắc nên bắt đầu từ đâu? Hãy tìm một kỹ năng có vẻ thú vị hoặc chọn một kế hoạch kỹ năng phù hợp với sách giáo khoa hoặc bài kiểm tra tiêu chuẩn của bạn.

PRONUNCIATION

 1. Cluster: /br/ and /pr/
 2. Cluster: /bl/ and /cl/
 3. Clusters: /sk/, /sp/ and /st/
 4. Clusters: /spr/ and /str/
 5. Stress of words ending in -ion and -ian
 6. Intonation in exclamatory sentences
 7. Stress in words ending in -ic and -al
 8. Stress in words ending in -ese and -ee
 9. Stress in words ending -ity and -itive
 10. Stress in words starting with un- and im-
 11. Stress in words ending in -ful and -less
 12. Stress in words ending in -logy and -graphy

GRAMMAR

 1. - Verbs of liking + gerunds - Verbs of liking + to-infinitives
 2. - Comparative forms of adjective: review - Comparative form of adverbs
 3. Articles (some uses)
 4. Have to
 5. Complex sentences
 6. Conditional sentences type 2
 7. Present simple for future
 8. Past perfect
 9. Verbs + to - infinitive
 10. Reported speech (statements)
 11. Reported speech (questions)

VOCABULARY

 1. Leisure activities
 2. Life in the countryside
 3. Different cultural groups of Viet Nam
 4. Types of customs and traditions Expressions with 'custom' and 'tradition'
 5. Festivals Festival activities
 6. Characters in fold tale Adjectives describing characters
 7. Pollution Words/ phrases showing cause/effect relationships
 8. People and places in English speaking countries
 9. Types of natural disasters Words to describe natural disasters
 10. Communication forms and communication technology
 11. Science and technology Inventions
 12. Life on Earth and other planets

SPEAKING

 1. Talking about leisure activities
 2. Talking about life in the countryside and the ways it has changed
 3. Talking about ethnic groups
 4. Talking about customs and traditions
 5. Talking about festivals in Viet Nam
 6. Talking about folk tales
 7. Discussing the causes and effects of pollution and ways to reduce it
 8. Introducing people and places of interest in English speaking countries
 9. Talking about natural disaster
 10. Talking about communication now and in the future
 11. Talking about the roles of science and technology
 12. Predicting what other life forms might be like Asking and answering questions about life on other planets
Giáo viên nổi bật Lớp 8
Lớp Livestream miễn phí với giáo viên
Phụ huynh nói về chúng tôi
quote
image
549.000đ/năm
Hoặc
 • Môn học: Tiếng Anh - Lớp 8
 • Bài luyện: 217
 • Video bài giảng: 49
 • Kỹ năng: 47
 • Bài học: 12
 • Bài luyện tập: 217
 • Lớp Livestream miễn phí hàng tuần