Danh mục

Tiếng Anh - Lớp 10

36 Video bài giảng |70 kỹ năng |10 bài học |95 bài luyện tập

avatar
avatar
avatar
+932,748 Bạn đã mua
Nội dung kèm theo trong chương trình
Cam kết nâng cao điểm số môn Tiếng Anh với chi phí siêu tiết kiệm
 • 36+ video bài giảng sinh động, hấp dẫn, lộ trình học rõ ràng
 • 95+ bài tập bài tập toán nhiều trình độ
 • 10 mẫu đề thi và lời giải chi tiết
 • Lớp LIVESTREAM miễn phí hằng tuần
 • Hỗ trợ thi thử, sát hạch trình độ bất cứ lúc nào
 • Học 24/7 mọi nơi, mọi chỗ với phiên bản web, app
 • Hỗ trợ LIVE 247 với mọi thắc mắc học tập của học sinh
 • Báo cáo học tập theo thời gian thực (REALTIME) chi tiết, đánh giá chính xác trình độ, điểm số
Phương pháp giảng dạy trong chương trình
Xoá tan nỗi lo thi cử - Điểm số
 • icon
  Vận dụng kiến thức liên môn trong bài học

  Theo chuẩn giáo dục STEM thế giới

 • icon
  Bài giảng liên tưởng thực tế

  Giúp ghi nhớ kiến thức dễ dàng, phát huy năng lực giải quyết vấn đề

 • icon
  Cá nhân hoá học tập

  Lộ trình học thông minh theo năng lực tiếp thu, lỗ hổng kiến thức cá nhân

 • icon
  Học tập thú vị

  Hình ảnh, âm thanh, ví dụ sinh động, lôi cuốn người học

 • icon
  Giáo viên giỏi kèm cặp

  Hỗ trợ 24/7 - Livestream liên tục - Gia sư chuyên sâu

Đề cương theo chương trình SGK
Đối tượng
 • Học sinh Lớp 10 muốn ôn luyện kiến thức đã được học trên lớp.
 • Phụ huynh muốn tiếp cận nội dung chương trình và tham khảo hướng dẫn con học
 • Giáo viên muốn sử dụng như công cụ hỗ trợ giảng dạy, giao bài hoặc tham khảo để chuẩn bị cho các bài giảng trên lớp.
Kiến thức, kỹ năng đạt được sau chương trình học

A - Cải thiện Thái độ học tập:

 • Con tự giác học tập không cần nhắc nhở sau ít nhất 03 tháng tham gia chương trình
 • Kiên trì với các dạng bài khó, chủ động đặt câu hỏi khi chưa hiểu

B - Nắm chắc kiến thức và thành thạo kĩ năng, hiểu bản chất:

PRONUNCIATION

 1. Clusters: /tr/, /kr/ and/br/
 2. Clusters: /pr/, /pl/, /gl/, /gr/
 3. Pronunciation of the ending sounds /est/, /ənt/, and /eɪt/
 4. Clusters: /nd/, /ŋ/, /nt/
 5. Stress patterns: compound nouns and noun groups
 6. Stress in two-syllable words
 7. Stress in two-syllable words with the same spelling
 8. Stress in three-syllable adjectives and verbs
 9. Stress in three-syllable nouns
 10. Stress in words of more than three syllables

VOCABULARY

 1. Words and Phrases about Household chores and duties
 2. Words and phrases related to: Illnesses and health; Systems of the body
 3. Words and phrases related to Music Adjectives
 4. Words and phrases related to volunteers and volunteer work vs Adjective suffixes: -ed vs. -ing; -ful vs. -less
 5. Words and phrases related to inventions
 6. Words and phrases related to gender equality
 7. Words and phrases related to traditions, cultural characteristics and superstitions
 8. Words and phrases related to • Electronic devices that can help us learn • Using the Internet to learn English
 9. Words and phrases related to environmental impacts and ways to protect the environment
 10. Words and phrases related to the importance, benefits and principles of ecotourism

GRAMMAR

 1. The present simple vs. the present continuous
 2. The future simple with will vs. be going to and the passive
 3. Compound sentences; to-infinitives and bare infinitives
 4. Irregular past tense verbs; The past simple vs. the past continuous with when and while
 5. The present perfect vs Gerunds and infinitives
 6. The passive voice with modals
 7. Comparative and superlative adjectives; Articles
 8. Relative clauses: defi ning and non-defining clauses with ‘who’, ‘that’, ‘which’ and ‘whose’
 9. Reported speech
 10. Conditional sentences Types 1 and 2

SPEAKING

 1. Talking about family life in different cultures
 2. Talking about ways to get rid of bad habits
 3. Speaking about TV shows
 4. Talking about local community development
 5. Talking about inventions, their uses and their benefits
 6. Talking about equal job opportunities
 7. Comparing traditions and customs in two countries and discussing those in Viet Nam
 8. Talking about how electronic devices can help us learn
 9. Talking about the environmental impacts of human activities
 10. Talking about what tourists can do on an eco tour

READING

 1. Reading about the benefits of sharing housework
 2. Reading for main ideas and specific information about acupuncture
 3. Reading for general ideas and specifi c information about TV shows
 4. Reading for specific information about why people do volunteer work
 5. Reading for general ideas and specific information about natural world as inspiration for inventions
 6. Reading for general ideas and specific information about gender equality in employment
 7. Reading for specific information about superstitions in Viet Nam
 8. Reading for general ideas and specific information about new ways to learn English
 9. Reading for general ideas and specific information about threats to the natural environment
 10. Reading for general ideas and specific information about the benefits and principles of ecotourism

LISTENING

 1. Listening to a TV programme about the roles of family members
 2. Listening to a talk about how to choose a healthy diet for specific information
 3. Listening for gist and specific information to a conversation about music
 4. Listening to an announcement for volunteers to get specific information.
 5. Listening for specific information from an interview
 6. Listening for specific information about wage discrimination
 7. Listening for specific information about the wedding traditions of a small community in the USA
 8. Listening to instructions on how to access and use online English language materials
 9. Listening for gist and specifi c information in a student’s talk on environmental impacts
 10. Listening for gist and specifi c information about ecotourism

WRITING

 1. Writing about doing household chores in the family
 2. Writing about what to eat and not to eat
 3. Writing a biography
 4. Writing an application letter for volunteer work
 5. Writing about the benefits of an invention
 6. Writing about the disadvantages of being a working mother
 7. Writing about the typical characteristics of the Vietnamese people
 8. Writing about the advantages of electronic devices as learning tools
 9. Writing about environmental problems and giving some practical advice on how to preserve the environment
 10. Writing a travel brochure promoting an eco tour
Yêu cầu khi học
 • Máy tính, điện thoại
 • Kết nối mạng, Loa, Micro
Gặp gỡ
Cố vấn giáo dục
Với đội ngũ cố vấn giáo dục có nhiều năm kinh nghiệm về giáo dục K12 trong và ngoài nước. Toppy tin rằng chương trình học, phương pháp giảng dạy của Toppy luôn được cập nhật và giúp học sinh phát triển một cách toàn diện.
image
Hãy luyện tập với tớ nhé
 • Môn học: Tiếng Anh - Lớp 10
 • Video bài giảng: 36
 • Kỹ năng: 70
 • Bài học: 10
 • Bài luyện tập: 95
 • Lớp Livestream miễn phí hàng tuần
Đội ngũ phát triển chương trình