Danh mục
 • Tiểu Học
  Lớp 1
  180 Kỹ năng | 77 Video bài học | 202 Bài luyện tập
  Lớp 2
  248 Kỹ năng | 239 Video bài học | 1859 Bài luyện tập
  Lớp 3
  169 Kỹ năng | 106 Video bài học | 1662 Bài luyện tập
  Lớp 4
  162 Kỹ năng | 109 Video bài học | 2073 Bài luyện tập
  Lớp 5
  139 Kỹ năng | 87 Video bài học | 1694 Bài luyện tập
 • Trung học cơ sở
  Lớp 6
  91 Kỹ năng | 407 Video bài học | 4310 Bài luyện tập
  Lớp 7
  143 Kỹ năng | 400 Video bài học | 4071 Bài luyện tập
  Lớp 8
  173 Kỹ năng | 367 Video bài học | 5097 Bài luyện tập
  Lớp 9
  249 Kỹ năng | 374 Video bài học | 5836 Bài luyện tập
 • Trung học phổ thông
  Lớp 10
  437 Kỹ năng | 323 Video bài học | 5423 Bài luyện tập
  Lớp 11
  297 Kỹ năng | 316 Video bài học | 5451 Bài luyện tập
  Lớp 12
  210 Kỹ năng | 297 Video bài học | 5588 Bài luyện tập
 • math Toán
 • math
 • math Hoá
 • math Tiếng Anh
 • math IELTS
 • math TOEIC

Tiếng Anh - Lớp 10

36 Video bài giảng |70 kỹ năng |10 bài học |95 bài luyện tập

avatar
avatar
avatar
+932,748 Bạn đã mua
 • Điểm số cao

  Đạt điểm 8-10 các môn chính khoá

 • Không sợ thi cử

  Tự tin trong kỳ thi học kỳ, chuyển cấp, đại học

 • Cam kết

  Hoàn tiền nếu không đạt kết quả học

Giải pháp giáo dục
Xoá tan nỗi lo thi cử - Điểm số
 • icon
  Vận dụng kiến thức liên môn trong bài học

  Theo chuẩn giáo dục STEM thế giới

 • icon
  Bài giảng liên tưởng thực tế

  Giúp ghi nhớ kiến thức dễ dàng, phát huy năng lực giải quyết vấn đề

 • icon
  Cá nhân hoá học tập

  Lộ trình học thông minh theo năng lực tiếp thu, lỗ hổng kiến thức cá nhân

 • icon
  Học tập thú vị

  Hình ảnh, âm thanh, ví dụ sinh động, lôi cuốn người học

 • icon
  Giáo viên giỏi kèm cặp

  Hỗ trợ 24/7 - Livestream liên tục - Gia sư chuyên sâu

Cam kết đầu ra - Tự luyện hiệu quả
Cam kết nâng cao điểm số môn Tiếng Anh với chi phí siêu tiết kiệm
image
 • Hàng ngàn chủ điểm kiến thức Tiếng Anh với video bài giảng sinh động, hấp dẫn, lộ trình học rõ ràng
 • Hàng chục ngàn bài tập môn Tiếng Anh nhiều trình độ
 • Hàng nghìn mẫu đề thi Tiếng Anh các lớp
 • Công nghệ AI nhắc học thông minh, chấm chữa bài tự động, phát hiện và khắc phục lỗ hổng kiến thức
 • Hỗ trợ LIVE 247 với mọi thắc mắc học tập của học sinh
 • Báo cáo học tập chi tiết, đánh giá chính xác trình độ, điểm số
Chương trình học Tiếng Anh Lớp 10
Kỹ năng học được

TOPPY cung cấp hàng trăm kỹ năng học Lớp 10 để khám phá và học hỏi! Không biết chắc nên bắt đầu từ đâu? Hãy tìm một kỹ năng có vẻ thú vị hoặc chọn một kế hoạch kỹ năng phù hợp với sách giáo khoa hoặc bài kiểm tra tiêu chuẩn của bạn.

PRONUNCIATION

 1. Clusters: /tr/, /kr/ and/br/
 2. Clusters: /pr/, /pl/, /gl/, /gr/
 3. Pronunciation of the ending sounds /est/, /ənt/, and /eɪt/
 4. Clusters: /nd/, /ŋ/, /nt/
 5. Stress patterns: compound nouns and noun groups
 6. Stress in two-syllable words
 7. Stress in two-syllable words with the same spelling
 8. Stress in three-syllable adjectives and verbs
 9. Stress in three-syllable nouns
 10. Stress in words of more than three syllables

VOCABULARY

 1. Words and Phrases about Household chores and duties
 2. Words and phrases related to: Illnesses and health; Systems of the body
 3. Words and phrases related to Music Adjectives
 4. Words and phrases related to volunteers and volunteer work vs Adjective suffixes: -ed vs. -ing; -ful vs. -less
 5. Words and phrases related to inventions
 6. Words and phrases related to gender equality
 7. Words and phrases related to traditions, cultural characteristics and superstitions
 8. Words and phrases related to • Electronic devices that can help us learn • Using the Internet to learn English
 9. Words and phrases related to environmental impacts and ways to protect the environment
 10. Words and phrases related to the importance, benefits and principles of ecotourism

GRAMMAR

 1. The present simple vs. the present continuous
 2. The future simple with will vs. be going to and the passive
 3. Compound sentences; to-infinitives and bare infinitives
 4. Irregular past tense verbs; The past simple vs. the past continuous with when and while
 5. The present perfect vs Gerunds and infinitives
 6. The passive voice with modals
 7. Comparative and superlative adjectives; Articles
 8. Relative clauses: defi ning and non-defining clauses with ‘who’, ‘that’, ‘which’ and ‘whose’
 9. Reported speech
 10. Conditional sentences Types 1 and 2

SPEAKING

 1. Talking about family life in different cultures
 2. Talking about ways to get rid of bad habits
 3. Speaking about TV shows
 4. Talking about local community development
 5. Talking about inventions, their uses and their benefits
 6. Talking about equal job opportunities
 7. Comparing traditions and customs in two countries and discussing those in Viet Nam
 8. Talking about how electronic devices can help us learn
 9. Talking about the environmental impacts of human activities
 10. Talking about what tourists can do on an eco tour

READING

 1. Reading about the benefits of sharing housework
 2. Reading for main ideas and specific information about acupuncture
 3. Reading for general ideas and specifi c information about TV shows
 4. Reading for specific information about why people do volunteer work
 5. Reading for general ideas and specific information about natural world as inspiration for inventions
 6. Reading for general ideas and specific information about gender equality in employment
 7. Reading for specific information about superstitions in Viet Nam
 8. Reading for general ideas and specific information about new ways to learn English
 9. Reading for general ideas and specific information about threats to the natural environment
 10. Reading for general ideas and specific information about the benefits and principles of ecotourism

LISTENING

 1. Listening to a TV programme about the roles of family members
 2. Listening to a talk about how to choose a healthy diet for specific information
 3. Listening for gist and specific information to a conversation about music
 4. Listening to an announcement for volunteers to get specific information.
 5. Listening for specific information from an interview
 6. Listening for specific information about wage discrimination
 7. Listening for specific information about the wedding traditions of a small community in the USA
 8. Listening to instructions on how to access and use online English language materials
 9. Listening for gist and specifi c information in a student’s talk on environmental impacts
 10. Listening for gist and specifi c information about ecotourism

WRITING

 1. Writing about doing household chores in the family
 2. Writing about what to eat and not to eat
 3. Writing a biography
 4. Writing an application letter for volunteer work
 5. Writing about the benefits of an invention
 6. Writing about the disadvantages of being a working mother
 7. Writing about the typical characteristics of the Vietnamese people
 8. Writing about the advantages of electronic devices as learning tools
 9. Writing about environmental problems and giving some practical advice on how to preserve the environment
 10. Writing a travel brochure promoting an eco tour
Giáo viên nổi bật Lớp 10
Phụ huynh nói về chúng tôi
quote
image
549.000đ/năm
Hoặc
 • Môn học: Tiếng Anh - Lớp 10
 • Bài luyện: 95
 • Video bài giảng: 36
 • Kỹ năng: 70
 • Bài học: 10
 • Bài luyện tập: 95
 • Lớp Livestream miễn phí hàng tuần