Danh mục
 • Tiểu Học
  Lớp 1
  180 Kỹ năng | 77 Video bài học | 202 Bài luyện tập
  Lớp 2
  248 Kỹ năng | 239 Video bài học | 1859 Bài luyện tập
  Lớp 3
  169 Kỹ năng | 106 Video bài học | 1662 Bài luyện tập
  Lớp 4
  162 Kỹ năng | 109 Video bài học | 2073 Bài luyện tập
  Lớp 5
  139 Kỹ năng | 87 Video bài học | 1694 Bài luyện tập
 • Trung học cơ sở
  Lớp 6
  91 Kỹ năng | 407 Video bài học | 4310 Bài luyện tập
  Lớp 7
  143 Kỹ năng | 400 Video bài học | 4071 Bài luyện tập
  Lớp 8
  173 Kỹ năng | 367 Video bài học | 5097 Bài luyện tập
  Lớp 9
  249 Kỹ năng | 374 Video bài học | 5836 Bài luyện tập
 • Trung học phổ thông
  Lớp 10
  437 Kỹ năng | 323 Video bài học | 5423 Bài luyện tập
  Lớp 11
  297 Kỹ năng | 316 Video bài học | 5451 Bài luyện tập
  Lớp 12
  210 Kỹ năng | 297 Video bài học | 5588 Bài luyện tập
 • math Toán
 • math
 • math Hoá
 • math Tiếng Anh
 • math IELTS
 • math TOEIC

Tiếng Anh - Lớp 1

40 Video bài giảng |44 kỹ năng |20 bài học |202 bài luyện tập

avatar
avatar
avatar
+60,877 Bạn đã mua
 • Điểm số cao

  Đạt điểm 8-10 các môn chính khoá

 • Không sợ thi cử

  Tự tin trong kỳ thi học kỳ, chuyển cấp, đại học

 • Cam kết

  Hoàn tiền nếu không đạt kết quả học

Giải pháp giáo dục
Xoá tan nỗi lo thi cử - Điểm số
 • icon
  Vận dụng kiến thức liên môn trong bài học

  Theo chuẩn giáo dục STEM thế giới

 • icon
  Bài giảng liên tưởng thực tế

  Giúp ghi nhớ kiến thức dễ dàng, phát huy năng lực giải quyết vấn đề

 • icon
  Cá nhân hoá học tập

  Lộ trình học thông minh theo năng lực tiếp thu, lỗ hổng kiến thức cá nhân

 • icon
  Học tập thú vị

  Hình ảnh, âm thanh, ví dụ sinh động, lôi cuốn người học

 • icon
  Giáo viên giỏi kèm cặp

  Hỗ trợ 24/7 - Livestream liên tục - Gia sư chuyên sâu

Cam kết đầu ra - Tự luyện hiệu quả
Cam kết nâng cao điểm số môn Tiếng Anh với chi phí siêu tiết kiệm
image
 • Hàng ngàn chủ điểm kiến thức Tiếng Anh với video bài giảng sinh động, hấp dẫn, lộ trình học rõ ràng
 • Hàng chục ngàn bài tập môn Tiếng Anh nhiều trình độ
 • Hàng nghìn mẫu đề thi Tiếng Anh các lớp
 • Công nghệ AI nhắc học thông minh, chấm chữa bài tự động, phát hiện và khắc phục lỗ hổng kiến thức
 • Hỗ trợ LIVE 247 với mọi thắc mắc học tập của học sinh
 • Báo cáo học tập chi tiết, đánh giá chính xác trình độ, điểm số
Chương trình học Tiếng Anh Lớp 1
Kỹ năng học được

TOPPY cung cấp hàng trăm kỹ năng học Lớp 1 để khám phá và học hỏi! Không biết chắc nên bắt đầu từ đâu? Hãy tìm một kỹ năng có vẻ thú vị hoặc chọn một kế hoạch kỹ năng phù hợp với sách giáo khoa hoặc bài kiểm tra tiêu chuẩn của bạn.

VOCABULARY

 1. School things
 2. Toys
 3. My body
 4. Jobs
 5. The park
 6. My family
 7. My clothes
 8. My house
 9. My lunch box
 10. My friends Shapes
 11. The Zoo
 12. Food and drinks
 13. My bedroom Number 11 - 20
 14. Verbs
 15. The beach

GRAMMAR

 1. What's this? It's a pen
 2. My / your Is this your teddy? Yes, it is. No, it isn't.
 3. Arm / arms This is ... These are …
 4. She's/He's a teacher. Is she / he a teacher? Yes, she is. No, he isn't.
 5. Where's the ball? in/on/under
 6. Possessive 's
 7. This is her / his T-shirt. Are these his socks? Yes, theg are. No, they aren't
 8. Is she in the kitchen? Yes, she is. No, she isn't. Where are dad and Billy? Are they in the garden? No, they aren't.
 9. I've got two sandwiches. I haven't got my lunch box. an apple (an + a, e, i, o, u)
 10. He / She's got ... He / She hasn't got ... It's got ... It hasn't got ..
 11. I like monkeys. I don't like elephants. They're big. I'm little.
 12. Do you like carrots? Yes I do/no I don't What do you like? I like yogurt
 13. There's ... There are…
 14. Modal verb: can
 15. let's + verb

PHONICS

 1. The alphabet Initial sounds: a b c d
 2. Initial sounds: e f g h
 3. Initial sounds: I j k l
 4. Initial sounds: m n o p
 5. Initial sounds: q r s t u
 6. Initial sounds: v w x y z
 7. Digraphs: sh
 8. Digraphs: ch
 9. Digraphs: th
 10. CVC words: a
 11. CVC words: e
 12. CVC words: i
 13. CVC words: o
 14. CVC words: u
Giáo viên nổi bật Lớp 1
Phụ huynh nói về chúng tôi
quote
image
549.000đ/năm
Hoặc
 • Môn học: Tiếng Anh - Lớp 1
 • Bài luyện: 202
 • Video bài giảng: 40
 • Kỹ năng: 44
 • Bài học: 20
 • Bài luyện tập: 202
 • Lớp Livestream miễn phí hàng tuần