Danh mục
 • Tiểu Học
  Lớp 1
  180 Kỹ năng | 77 Video bài học | 202 Bài luyện tập
  Lớp 2
  248 Kỹ năng | 239 Video bài học | 1859 Bài luyện tập
  Lớp 3
  169 Kỹ năng | 106 Video bài học | 1662 Bài luyện tập
  Lớp 4
  162 Kỹ năng | 109 Video bài học | 2073 Bài luyện tập
  Lớp 5
  139 Kỹ năng | 87 Video bài học | 1694 Bài luyện tập
 • Trung học cơ sở
  Lớp 6
  91 Kỹ năng | 407 Video bài học | 4310 Bài luyện tập
  Lớp 7
  143 Kỹ năng | 400 Video bài học | 4071 Bài luyện tập
  Lớp 8
  173 Kỹ năng | 367 Video bài học | 5097 Bài luyện tập
  Lớp 9
  249 Kỹ năng | 374 Video bài học | 5836 Bài luyện tập
 • Trung học phổ thông
  Lớp 10
  437 Kỹ năng | 323 Video bài học | 5423 Bài luyện tập
  Lớp 11
  297 Kỹ năng | 316 Video bài học | 5451 Bài luyện tập
  Lớp 12
  210 Kỹ năng | 297 Video bài học | 5588 Bài luyện tập
 • math Toán
 • math
 • math Hoá
 • math Tiếng Anh
 • math IELTS
 • math TOEIC

Tiếng Anh - Lớp 2

35 Video bài giảng |44 kỹ năng |20 bài học |191 bài luyện tập

avatar
avatar
avatar
+300,529 Bạn đã mua
 • Điểm số cao

  Đạt điểm 8-10 các môn chính khoá

 • Không sợ thi cử

  Tự tin trong kỳ thi học kỳ, chuyển cấp, đại học

 • Cam kết

  Hoàn tiền nếu không đạt kết quả học

Giải pháp giáo dục
Xoá tan nỗi lo thi cử - Điểm số
 • icon
  Vận dụng kiến thức liên môn trong bài học

  Theo chuẩn giáo dục STEM thế giới

 • icon
  Bài giảng liên tưởng thực tế

  Giúp ghi nhớ kiến thức dễ dàng, phát huy năng lực giải quyết vấn đề

 • icon
  Cá nhân hoá học tập

  Lộ trình học thông minh theo năng lực tiếp thu, lỗ hổng kiến thức cá nhân

 • icon
  Học tập thú vị

  Hình ảnh, âm thanh, ví dụ sinh động, lôi cuốn người học

 • icon
  Giáo viên giỏi kèm cặp

  Hỗ trợ 24/7 - Livestream liên tục - Gia sư chuyên sâu

Cam kết đầu ra - Tự luyện hiệu quả
Cam kết nâng cao điểm số môn Tiếng Anh với chi phí siêu tiết kiệm
image
 • Hàng ngàn chủ điểm kiến thức Tiếng Anh với video bài giảng sinh động, hấp dẫn, lộ trình học rõ ràng
 • Hàng chục ngàn bài tập môn Tiếng Anh nhiều trình độ
 • Hàng nghìn mẫu đề thi Tiếng Anh các lớp
 • Công nghệ AI nhắc học thông minh, chấm chữa bài tự động, phát hiện và khắc phục lỗ hổng kiến thức
 • Hỗ trợ LIVE 247 với mọi thắc mắc học tập của học sinh
 • Báo cáo học tập chi tiết, đánh giá chính xác trình độ, điểm số
Chương trình học Tiếng Anh Lớp 2
Kỹ năng học được

TOPPY cung cấp hàng trăm kỹ năng học Lớp 2 để khám phá và học hỏi! Không biết chắc nên bắt đầu từ đâu? Hãy tìm một kỹ năng có vẻ thú vị hoặc chọn một kế hoạch kỹ năng phù hợp với sách giáo khoa hoặc bài kiểm tra tiêu chuẩn của bạn.

VOCABULARY

 1. Feelings
 2. Outdoor activities
 3. Food Numbers 20 - 100
 4. School subjects School rooms
 5. After-school activities
 6. Special days
 7. Everyday activities Time of the day
 8. Places
 9. Weather Weather activities
 10. Clothes Time
 11. Celebrations Getting read
 12. Farm animals Adjectives
 13. Memories Tidy up
 14. People Ordinal numbers

GRAMMAR

 1. What's the time? It's ... o'clock. He ... at... o'clock
 2. This / That is ... These / Those are ...
 3. We're /They're Are they ...?
 4. She can / can't... Can he ...? Prepositions of pIace: behind / in front of/ next to / between
 5. Have you got ...? I have/haven't.. Has he got ...? He has / hasn't ...
 6. What / When have we got...? We've got… our / their
 7. I visit… I don't have …
 8. What does he like? He likes / doesn't like ...
 9. Where does he work? He works in a ... Does she work in a ...?
 10. What's the weather like? It's ... Put on / Don't put on..,
 11. Present continuous: What are you wearing? What's he wearing? l'm / He's wearing ...
 12. Present continuous: What are you / they doing? I'm / We're /They're What's he / she doing? He's / She's ...
 13. Comparatives: This cow is bigger than that cow.
 14. Past simpte: I was / wasn't ... You were / weren't...
 15. Past simple: There were some /weren't any ... Irregular plurals

PHONICS

 1. Review of the alphabet and initial sounds
 2. Review of digraphs: ch sh th
 3. Review of CVC words: a e i o u
 4. Consonant blends: gr br fr
 5. Consonant blends: dr tr cr
 6. Consonant blends: fl pl bl
 7. Consonant blends: cl gl sl
 8. Consonant blends: sm sn st sk
 9. Long vowels: a + magic e
 10. Long vowels: i + magic e
 11. Long vowels: o + magic e
 12. Long vowels: u + magic e
 13. Long vowels: ee
 14. Short & long vowels
 15. ng/nk
Giáo viên nổi bật Lớp 2
Phụ huynh nói về chúng tôi
quote
image
549.000đ/năm
Hoặc
 • Môn học: Tiếng Anh - Lớp 2
 • Bài luyện: 191
 • Video bài giảng: 35
 • Kỹ năng: 44
 • Bài học: 20
 • Bài luyện tập: 191
 • Lớp Livestream miễn phí hàng tuần