Danh mục

Toán - Lớp 3

68 Video bài giảng |124 kỹ năng |71 bài học |1,330 bài luyện tập

avatar
avatar
avatar
+101,979 Bạn đã mua
Tổng quan khoá tự luyện

 • Điểm số cao

  Đạt điểm 8-10 các môn chính khoá


 • Không sợ thi cử

  Tự tin trong kỳ thi học kỳ, chuyển cấp, đại học


 • Cam kết

  Hoàn tiền nếu không đạt kết quả học

image


Nội dung kèm theo trong chương trình
Cam kết nâng cao điểm số môn Toán với chi phí siêu tiết kiệm
 • 68+ video bài giảng sinh động, hấp dẫn, lộ trình học rõ ràng
 • 1330+ bài tập bài tập toán nhiều trình độ
 • 71 mẫu đề thi và lời giải chi tiết
 • Lớp LIVESTREAM miễn phí hằng tuần
 • Hỗ trợ thi thử, sát hạch trình độ bất cứ lúc nào
 • Học 24/7 mọi nơi, mọi chỗ với phiên bản web, app
 • Hỗ trợ LIVE 247 với mọi thắc mắc học tập của học sinh
 • Báo cáo học tập theo thời gian thực (REALTIME) chi tiết, đánh giá chính xác trình độ, điểm số
Phương pháp giảng dạy trong chương trình
Xoá tan nỗi lo thi cử - Điểm số
 • icon
  Vận dụng kiến thức liên môn trong bài học

  Theo chuẩn giáo dục STEM thế giới

 • icon
  Bài giảng liên tưởng thực tế

  Giúp ghi nhớ kiến thức dễ dàng, phát huy năng lực giải quyết vấn đề

 • icon
  Cá nhân hoá học tập

  Lộ trình học thông minh theo năng lực tiếp thu, lỗ hổng kiến thức cá nhân

 • icon
  Học tập thú vị

  Hình ảnh, âm thanh, ví dụ sinh động, lôi cuốn người học

 • icon
  Giáo viên giỏi kèm cặp

  Hỗ trợ 24/7 - Livestream liên tục - Gia sư chuyên sâu

Đề cương theo chương trình SGK
Đối tượng
 • Học sinh Lớp 3 muốn ôn luyện kiến thức đã được học trên lớp.
 • Phụ huynh muốn tiếp cận nội dung chương trình và tham khảo hướng dẫn con học
 • Giáo viên muốn sử dụng như công cụ hỗ trợ giảng dạy, giao bài hoặc tham khảo để chuẩn bị cho các bài giảng trên lớp.
Kiến thức, kỹ năng đạt được sau chương trình học

A - Cải thiện Thái độ học tập:

 • Con tự giác học tập không cần nhắc nhở sau ít nhất 03 tháng tham gia chương trình
 • Kiên trì với các dạng bài khó, chủ động đặt câu hỏi khi chưa hiểu

B - Nắm chắc kiến thức và thành thạo kĩ năng, hiểu bản chất:

Phép so sánh

 1. Biết cách đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số.
 2. Biết so sánh số lớn gấp mấy lần số bé.
 3. Biết so sánh số bé bằng một phần mấy số lớn.
 4. Biết so sánh các đại lượng cùng loại.

Phép cộng

 1. Biết cách thực hiện phép cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần sang hàng chục hoặc sang hàng trăm).
 2. Tính được độ dài đường gấp khúc.
 3. Biết cộng các số trong phạm vi 10000 (bao gồm đặt tính và tính đúng).
 4. Biết giải toán có lời văn (có phép cộng các số trong phạm vi 10000).
 5. Biết cộng các số trong phạm vi 100000 (đặt tính và tính đúng).

Phép trừ

 1. Biết cách thực hiện phép trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần sang hàng chục hoặc ở hàng trăm).
 2. Vận dụng được vào giải toán có lời văn (có một phép trừ).
 3. Biết trừ các số trong phạm vi 10000 (bao gồm đặt tính và tính đúng).
 4. Biết giải toán có lời văn (có phép trừ các số trong phạm vi 10000).
 5. Biết trừ các số trong phạm vi 100000 (đặt tính và tính đúng).
 6. Giải bài toán có phép trừ gắn với mối quan hệ giữa km và m.

Thời gian

 1. Biết xem đồng hồ khi kim phút chỉ vào các số từ 1 đến 12.
 2. Biết xem đồng hồ khi kim phút chỉ vào các số từ 1 đến 12 và đọc được theo hai cách.
 3. Biết các đơn vị đo thời gian: tháng, năm.
 4. Biết một năm có 12 tháng; biết tên gọi các tháng trong năm; biết số ngày trong tháng; biết xem lịch.

Phép nhân

 1. Bước đầu thuộc bảng nhân 6.
 2. Vận dụng trong giải bài toán có phép nhân.
 3. Biết làm tính nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ).
 4. Vận dụng giải bài toán có một phép nhân.
 5. Biết làm tính nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ).Vận dụng giải bài toán có một phép nhân.
 6. Bước đầu thuộc bảng nhân 7.
 7. Vận dụng phép nhân 7 trong giải toán.
 8. Biết thực hiện gấp một số lên nhiều lần (bằng cách nhân số đó với số lần).
 9. Bước đầu thuộc bảng nhân 8 và vận dụng được phép nhân 8 trong giải toán.
 10. Biết đặt tính và tính nhân số có ba chữ số với số có một chữ số.
 11. Bước đầu thuộc bảng nhân 9 và vận dụng được phép nhân trong giải toán, biết đếm thêm 9.
 12. Biết cách sử dụng bảng nhân.
 13. Biết nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (có nhớ một lần).
 14. Giải được bài toán gắn với phép nhân.
 15. Biết nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (có nhớ hai lần không liền nhau).
 16. Biết cách nhân số có năm chữ số với số có một chữ số (có nhớ không quá hai lần và nhớ không liên tiếp).

Phép chia

 1. Bước đầu thuộc bảng chia 6.
 2. Vận dụng trong giải toán có lời văn (có một phép chia 6).
 3. Biết làm tính chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (trường hợp chia hết ở tất cả các lượt chia).
 4. Nhận biết phép chia hết và phép chia có dư.Biết số dư bé hơn số chia.
 5. Bước đầu thuộc bảng chia 7.
 6. Vận dụng được phép chia 7 trong giải toán có lời văn (có một phép chia 7).
 7. Biết tên gọi của các thành phần trong phép chia.
 8. Biết tìm số chia chưa biết.
 9. Bước đầu thuộc bảng chia 8 và vận dụng được trong giải toán (có một phép chia 8).
 10. Biết tính chia với số đo khối lượng là gam.
 11. Bước đầu thuộc bảng chia 9 và vận dụng trong giải toán (có một phép chia 9).
 12. Biết đặt tính và tính chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (chia hết và chia có dư).
 13. Biết tìm một trong các phần bằng nhau của một số và giải bài toán có liên quan đến phép chia.
 14. Biết đặt tính và tính chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (có dư ở các lượt chia).
 15. Biết giải toán có phép chia và biết xếp hình tạo thành hình vuông.
 16. Biết đặt tính và tính chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (chia hết và chia có dư).
 17. Biết đặt tính và tính chia số có ba chữ số cho số có một chữ số với trường hợp thương có chữ số 0 ở hàng đơn vị.
 18. Biết cách sử dụng bảng chia.
 19. Biết chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (chia hết, thương có 4 chữ số hoặc 3 chữ số).
 20. Vận dụng phép chia để làm tính và giải toán.
 21. Biết chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (trưòng hợp có dư với thương có 4 chữ số và 3 chữ số).
 22. Biết chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (trưòng hợp có chữ số 0 ở thương).
 23. Biết chia số có năm chữ số cho số có một chữ số với trường hợp có một lượt chia có dư và là phép chia hết.
 24. Biết chia số có năm chữ số cho số có một chữ số với trường hợp chia có dư.

Góc

 1. Bước đầu có biểu tượng về góc, góc vuông, góc không vuông.
 2. Biết sử dụng ê ke để nhận biết góc vuông, góc không vuông và vẽ được góc vuông (theo mẫu).

Đo lường

 1. Biết tên gọi, kí hiệu của đề-ca-mét, héc-tô-mét.
 2. Biết quan hệ giữa héc-tô-mét và đề-ca-mét.
 3. Biết đổi từ đề-ca-mét, héc-tô-mét ra mét.
 4. Bước đầu thuộc bảng đơn vị đo độ dài theo thứ tự từ nhỏ đến lớn và ngược lại.
 5. Biết mối quan hệ giữa các đơn vị đo thông dụng (km và m; m và mm).
 6. Biết gam là một đơn vị đo khối lượng và sự liên hệ giữa gam và ki-lô-gam.
 7. Biết đọc kết quả khi cân một vật bằng cân 2 đĩa và cân đồng hồ.

Biểu thức

 1. Làm quen với biểu thức và giá trị của biểu thức.
 2. Biết tính giá trị của biểu thức đơn giản.
 3. Áp dụng được việc tính giá trị của biểu thức vào dạng bài tập điền dấu "=", "<", ">".
 4. Áp dụng được cách tính giá trị của biểu thức để xác định giá trị đúng, sai của biểu thức.
 5. Biết tính giá trị của biểu thức có dấu ngoặc () và ghi nhớ qui tắc tính giá trị của biểu thức dạng này.

Hình học

 1. Bước đầu nhận biết một số yếu tố (đỉnh, cạnh, góc) của hình chữ nhật.
 2. Biết cách nhận dạng hình chữ nhật (theo yếu tố cạnh, góc).
 3. Nhận biết một số yếu tố (đỉnh, cạnh, góc) của hình vuông.

Chu vi

 1. Vẽ được hình vuông đơn giản (trên giấy kẻ ô vuông).
 2. Giải toán có nội dung liên quan đến tính chu vi hình chữ nhật.
 3. Nhớ qui tắc tính chu vi hình vuông (độ dài cạnh x 4).
 4. Vận dụng qui tắc để tính được chu vi hình vuông và giải bài toán có nội dung liên quan đến chu vi hình vuông.

Đếm số

 1. Nhận biết các số có bốn chữ số (trường hợp các chữ số đều khác 0).
 2. Bước đầu biết đọc, viết các số có bốn chữ số và nhận ra giá trị của các chữ số theo vị trí của nó ở từng hàng.
 3. Bước đầu nhận ra thứ tự của các số trong nhóm các số có bốn chữ số (trường hợp đơn giản).
 4. Biết đọc, viết các số có bốn chữ số (trường hợp chữ số hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm là 0) và nhận ra chữ số 0 còn dùng để chỉ không có đơn vị nào ở hàng nào đó của số có bốn chữ số.
 5. Tiếp tục nhận biết thứ tự của các số có bốn chữ số trong dãy số.
 6. Biết cấu tạo thập phân của số có bốn chữ số.
 7. Biết viết số có bốn chữ số thành tổng của các nghìn, trăm, chục, đơn vị và ngược lại.
 8. Biết số 10000 (mười nghìn hoặc một vạn).
 9. Biết về các số tròn nghìn, tròn trăm, tròn chục và thứ tự các số có bốn chữ số.
 10. Biết các dấu hiệu và cách so sánh các số trong phạm vi 10000.
 11. Biết thứ tự của các số có năm chữ số và ghép hình.
 12. Biết số 100000.
 13. Biết cách đọc, viết và thứ tự các số có năm chữ số.
 14. Biết số liền sau của số 99999 là số 100000.
 15. Biết so sánh các số trong phạm vi 100000.
 16. Biết tìm số lớn nhất, số bé nhất trong một nhóm 4 số mà các số là số có năm chữ số.

Đoạn thẳng

 1. Biết điểm ở giữa hai điểm cho trước; trung điểm của một đoạn thẳng.
 2. Biết khái niệm và xác định được trung điểm của một đoạn thẳng cho trước.

Hình tròn

 1. Có biểu tượng về hình tròn. Biết được tâm, bán kính, đường kính của hình tròn.
 2. Bước đầu biết dùng com pa để vẽ được hình tròn có tâm và bán kính cho trước.
 3. Biết dùng com pa để vẽ (theo mẫu) các hình trang trí hình tròn đơn giản.

Số La Mã

 1. Bước đầu làm quen với chữ số La Mã.
 2. Nhận biết các số từ I đến XII (để xem được đồng hồ); số XX, XXI (đọc và viết "thế kỉ XX, thế kỉ XXI").

Tiền tệ

 1. Nhận biết tiền Việt Nam loại: 2000 đồng, 5000 đồng, 10000 đồng.
 2. Bước đầu biết chuyển đổi tiền.
 3. Nhận biết được các tờ giấy bạc: 20000 đồng, 50000 đồng, 100000 đồng.
 4. Bước đầu biết đổi tiền.
 5. Biết làm tính trên các số với đơn vị là đồng.
 6. Biết giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị.

Thống kê

 1. Bước đầu làm quen với dãy số liệu.
 2. Biết xử lí số liệu và lập được dãy số liệu (ở mức độ đơn giản).
 3. Biết những khái niệm cơ bản của bảng số liệu thống kê: hàng, cột.
 4. Biết cách đọc các số liệu của một bảng.
 5. Biết cách phân tích các số liệu của một bảng.
 6. Biết các hàng: hàng chục nghìn, hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị.
 7. Biết viết và đọc các số có năm chữ số trong trường hợp đơn giản (không có chữ số 0 ở giữa).
 8. Biết viết và đọc các số với trường hợp chữ số hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị là 0 và hiểu được chữ số 0 còn dùng để chỉ không có đơn vị nào ở hàng đó của số có năm chữ số.

Diện tích

 1. Làm quen với khái niệm diện tích và bước đầu có biểu tượng về diện tích qua hoạt động so sánh diện tích các hình.
 2. Biết: Hình này nằm trọn trong hình kia thì diện tích hình này bé hơn diện tích hình kia; một hình được tách thành hai hình thì diện tích hình đó bằng tổng diện tích của hai hình đã tách.
 3. Biết đơn vị đo diện tích: Xăng-ti-mét vuông là diện tích hình vuông có cạnh dài 1 cm.
 4. Biết đọc, viết số đo diện tích theo xăng-ti-mét vuông.
 5. Biết qui tắc tính diện tích hình chữ nhật khi biết hai cạnh của nó.
 6. Vận dụng tính diện tích một số hình chữ nhật đơn giản theo đơn vị đo là xăng-ti-mét vuông.
 7. Biết qui tắc tính diện tích hình vuông theo số đo cạnh của nó và bước đầu vận dụng tính diện tích một số hình vuông theo đơn vị đo là xăng-ti-mét vuông.
Yêu cầu khi học
 • Máy tính, điện thoại
 • Kết nối mạng, Loa, Micro
Gặp gỡ
Cố vấn giáo dục
Với đội ngũ cố vấn giáo dục có nhiều năm kinh nghiệm về giáo dục K12 trong và ngoài nước. Toppy tin rằng chương trình học, phương pháp giảng dạy của Toppy luôn được cập nhật và giúp học sinh phát triển một cách toàn diện.
image
Hãy luyện tập với tớ nhé
 • Môn học: Toán - Lớp 3
 • Video bài giảng: 68
 • Kỹ năng: 124
 • Bài học: 71
 • Bài luyện tập: 1,330
 • Lớp Livestream miễn phí hàng tuần
Đội ngũ phát triển chương trình