Danh mục

Tiếng Anh - Lớp 9

46 Video bài giảng |84 kỹ năng |12 bài học |208 bài luyện tập

avatar
avatar
avatar
+30,667 Bạn đã mua
Nội dung kèm theo trong chương trình
Cam kết nâng cao điểm số môn Tiếng Anh với chi phí siêu tiết kiệm
 • 46+ video bài giảng sinh động, hấp dẫn, lộ trình học rõ ràng
 • 208+ bài tập bài tập toán nhiều trình độ
 • 12 mẫu đề thi và lời giải chi tiết
 • Lớp LIVESTREAM miễn phí hằng tuần
 • Hỗ trợ thi thử, sát hạch trình độ bất cứ lúc nào
 • Học 24/7 mọi nơi, mọi chỗ với phiên bản web, app
 • Hỗ trợ LIVE 247 với mọi thắc mắc học tập của học sinh
 • Báo cáo học tập theo thời gian thực (REALTIME) chi tiết, đánh giá chính xác trình độ, điểm số
Phương pháp giảng dạy trong chương trình
Xoá tan nỗi lo thi cử - Điểm số
 • icon
  Vận dụng kiến thức liên môn trong bài học

  Theo chuẩn giáo dục STEM thế giới

 • icon
  Bài giảng liên tưởng thực tế

  Giúp ghi nhớ kiến thức dễ dàng, phát huy năng lực giải quyết vấn đề

 • icon
  Cá nhân hoá học tập

  Lộ trình học thông minh theo năng lực tiếp thu, lỗ hổng kiến thức cá nhân

 • icon
  Học tập thú vị

  Hình ảnh, âm thanh, ví dụ sinh động, lôi cuốn người học

 • icon
  Giáo viên giỏi kèm cặp

  Hỗ trợ 24/7 - Livestream liên tục - Gia sư chuyên sâu

Đề cương theo chương trình SGK
Đối tượng
 • Học sinh Lớp 9 muốn ôn luyện kiến thức đã được học trên lớp.
 • Phụ huynh muốn tiếp cận nội dung chương trình và tham khảo hướng dẫn con học
 • Giáo viên muốn sử dụng như công cụ hỗ trợ giảng dạy, giao bài hoặc tham khảo để chuẩn bị cho các bài giảng trên lớp.
Kiến thức, kỹ năng đạt được sau chương trình học

A - Cải thiện Thái độ học tập:

 • Con tự giác học tập không cần nhắc nhở sau ít nhất 03 tháng tham gia chương trình
 • Kiên trì với các dạng bài khó, chủ động đặt câu hỏi khi chưa hiểu

B - Nắm chắc kiến thức và thành thạo kĩ năng, hiểu bản chất:

PRONUNCIATION

 1. Stress on content words in sentences
 2. Stress on pronouns in sentences
 3. Stress on the verb be in the 'be' in sentences
 4. Stress on auxiliary verbs in sentences
 5. Stress on short words (A,of,or) in sentences
 6. Stress on all the words in sentences
 7. Tones in statements used as questiones
 8. Tones in asking for information
 9. Tones in new and known information
 10. Continuing or finishing tones
 11. Agreeing and disagreeing tones
 12. High tones

VOCABULARY

 1. Traditional crafts Places of interest
 2. City life
 3. Changes in adolescence
 4. Life in the past
 5. Words to describe wonders of Viet Nam
 6. Transport systems, family groups, school life then and now
 7. Different dishes Ways of preparing and cooking
 8. Tourism Compound nouns
 9. Languages Language use and learning
 10. Astronomy and space travel
 11. The changing role in society
 12. Jobs, careers, and factors affecting career choice

GRAMMAR

 1. Phrasal verbs
 2. Phrasal verbs (continue)
 3. Question words before to-infinitive
 4. Wishes for the present
 5. - Passive voice: Impersonal passive - Suggest + V-ing/clause with should
 6. Adjective + to-infinitive; adjective + that-clause
 7. Modal verbs in conditional sentences type 1
 8. Articles other uses
 9. Relative clauses
 10. Defining relative clauses
 11. Non-defining relative clauses
 12. Verbs + to-infinitive/Verbs + Ving

SPEAKING

 1. Arranging a visit to a place of interest in the region
 2. Discussing some features of a city
 3. Discussing necessary life skills for teens
 4. Describing past practices
 5. Describing a wonder of Viet Nam
 6. Talking about some changes in Viet Nam
 7. Discussing a recipe for a dish
 8. Discussing a place/country you would like to visit on holiday
 9. Interviewing to build up an English learn profile
 10. Talking about life on a space station
 11. Describing the changing roles of schools
 12. Talking about choosing a future job and the reason for that choice

READING

 1. Reading for general and specific information about traditional craft village
 2. Reading for general and specific information about the features of cities
 3. Reading for general and specific information about a helpline service for teens in Viet Nam
 4. Reading for specific information about children's pastimes in the past
 5. Reading for specific information about man-made wonder of Viet Nam
 6. Reading for specific information about the tram system in Ha Noi then and now
 7. Reading for general information about the eating habits of Japanese people
 8. Reading for general and specific information about tourist attraction
 9. Reading for specific information about English as means of international communication
 10. Reading for specific information about two famous astronaut's space travel
 11. Reading for specific information about the the changing roles of women in society and its effects
 12. Reading for specific information about choosing a career

LISTENING

 1. Listening for specific information about places of interest in an area
 2. Listening for specific information about some problems of city life
 3. Listening for general and specific information about the work of an advice columnist
 4. Listening for specific information about school life in the past
 5. Listening for specific information about a natural wonder of Viet Nam
 6. Listening for specific information about life in an extended famlily
 7. Listening for detailed and specific information about teenagers' eating habits
 8. Listening for specific information about the benefits of tourism to an area/country
 9. Listening for specific information about student's experiences in learning and using languages
 10. Listening for specific information about some space tourism services
 11. Listening for specific information about the changes that women in Kenya are going through
 12. Listening for specific information about choosing future jobs and reasons for the choices

WRITING

 1. Writing an email to give information about places of interest in an area and things to do there
 2. Writing a paragraph about the advantages/drawbacks of city life
 3. Writng a short note to ask for advice and to give advice
 4. Writing a description of how children in the past studied without technology
 5. Writing an article describing a wonder of Viet Nam
 6. Writing about some qualities a person needs to get along in an extended family
 7. Writing about eating habits of a classmate
 8. Writing a paragraph about the negative effects of tourism on an area/country
 9. Writing a paragraph about uses of English in everyday life
 10. Writing a paragraph using advertising language
 11. Writing about the roles of teenagers in the future
 12. Writing about the qualities one needs to be able to a do a certain job
Yêu cầu khi học
 • Máy tính, điện thoại
 • Kết nối mạng, Loa, Micro
Gặp gỡ
Cố vấn giáo dục
Với đội ngũ cố vấn giáo dục có nhiều năm kinh nghiệm về giáo dục K12 trong và ngoài nước. Toppy tin rằng chương trình học, phương pháp giảng dạy của Toppy luôn được cập nhật và giúp học sinh phát triển một cách toàn diện.
image
Hãy luyện tập với tớ nhé
 • Môn học: Tiếng Anh - Lớp 9
 • Video bài giảng: 46
 • Kỹ năng: 84
 • Bài học: 12
 • Bài luyện tập: 208
 • Lớp Livestream miễn phí hàng tuần
Đội ngũ phát triển chương trình