Danh mục
 • Tiểu Học
  Lớp 1
  180 Kỹ năng | 77 Video bài học | 202 Bài luyện tập
  Lớp 2
  248 Kỹ năng | 239 Video bài học | 1859 Bài luyện tập
  Lớp 3
  169 Kỹ năng | 106 Video bài học | 1662 Bài luyện tập
  Lớp 4
  162 Kỹ năng | 109 Video bài học | 2073 Bài luyện tập
  Lớp 5
  139 Kỹ năng | 87 Video bài học | 1694 Bài luyện tập
 • Trung học cơ sở
  Lớp 6
  91 Kỹ năng | 407 Video bài học | 4310 Bài luyện tập
  Lớp 7
  143 Kỹ năng | 400 Video bài học | 4071 Bài luyện tập
  Lớp 8
  173 Kỹ năng | 367 Video bài học | 5097 Bài luyện tập
  Lớp 9
  249 Kỹ năng | 374 Video bài học | 5836 Bài luyện tập
 • Trung học phổ thông
  Lớp 10
  437 Kỹ năng | 323 Video bài học | 5423 Bài luyện tập
  Lớp 11
  297 Kỹ năng | 316 Video bài học | 5451 Bài luyện tập
  Lớp 12
  210 Kỹ năng | 297 Video bài học | 5588 Bài luyện tập
 • math Toán
 • math
 • math Hoá
 • math Tiếng Anh
 • math IELTS
 • math TOEIC

Tiếng Anh - Lớp 9

46 Video bài giảng |84 kỹ năng |12 bài học |208 bài luyện tập

avatar
avatar
avatar
+30,667 Bạn đã mua
 • Điểm số cao

  Đạt điểm 8-10 các môn chính khoá

 • Không sợ thi cử

  Tự tin trong kỳ thi học kỳ, chuyển cấp, đại học

 • Cam kết

  Hoàn tiền nếu không đạt kết quả học

Giải pháp giáo dục
Xoá tan nỗi lo thi cử - Điểm số
 • icon
  Vận dụng kiến thức liên môn trong bài học

  Theo chuẩn giáo dục STEM thế giới

 • icon
  Bài giảng liên tưởng thực tế

  Giúp ghi nhớ kiến thức dễ dàng, phát huy năng lực giải quyết vấn đề

 • icon
  Cá nhân hoá học tập

  Lộ trình học thông minh theo năng lực tiếp thu, lỗ hổng kiến thức cá nhân

 • icon
  Học tập thú vị

  Hình ảnh, âm thanh, ví dụ sinh động, lôi cuốn người học

 • icon
  Giáo viên giỏi kèm cặp

  Hỗ trợ 24/7 - Livestream liên tục - Gia sư chuyên sâu

Cam kết đầu ra - Tự luyện hiệu quả
Cam kết nâng cao điểm số môn Tiếng Anh với chi phí siêu tiết kiệm
image
 • Hàng ngàn chủ điểm kiến thức Tiếng Anh với video bài giảng sinh động, hấp dẫn, lộ trình học rõ ràng
 • Hàng chục ngàn bài tập môn Tiếng Anh nhiều trình độ
 • Hàng nghìn mẫu đề thi Tiếng Anh các lớp
 • Công nghệ AI nhắc học thông minh, chấm chữa bài tự động, phát hiện và khắc phục lỗ hổng kiến thức
 • Hỗ trợ LIVE 247 với mọi thắc mắc học tập của học sinh
 • Báo cáo học tập chi tiết, đánh giá chính xác trình độ, điểm số
Chương trình học Tiếng Anh Lớp 9
Kỹ năng học được

TOPPY cung cấp hàng trăm kỹ năng học Lớp 9 để khám phá và học hỏi! Không biết chắc nên bắt đầu từ đâu? Hãy tìm một kỹ năng có vẻ thú vị hoặc chọn một kế hoạch kỹ năng phù hợp với sách giáo khoa hoặc bài kiểm tra tiêu chuẩn của bạn.

PRONUNCIATION

 1. Stress on content words in sentences
 2. Stress on pronouns in sentences
 3. Stress on the verb be in the 'be' in sentences
 4. Stress on auxiliary verbs in sentences
 5. Stress on short words (A,of,or) in sentences
 6. Stress on all the words in sentences
 7. Tones in statements used as questiones
 8. Tones in asking for information
 9. Tones in new and known information
 10. Continuing or finishing tones
 11. Agreeing and disagreeing tones
 12. High tones

VOCABULARY

 1. Traditional crafts Places of interest
 2. City life
 3. Changes in adolescence
 4. Life in the past
 5. Words to describe wonders of Viet Nam
 6. Transport systems, family groups, school life then and now
 7. Different dishes Ways of preparing and cooking
 8. Tourism Compound nouns
 9. Languages Language use and learning
 10. Astronomy and space travel
 11. The changing role in society
 12. Jobs, careers, and factors affecting career choice

GRAMMAR

 1. Phrasal verbs
 2. Phrasal verbs (continue)
 3. Question words before to-infinitive
 4. Wishes for the present
 5. - Passive voice: Impersonal passive - Suggest + V-ing/clause with should
 6. Adjective + to-infinitive; adjective + that-clause
 7. Modal verbs in conditional sentences type 1
 8. Articles other uses
 9. Relative clauses
 10. Defining relative clauses
 11. Non-defining relative clauses
 12. Verbs + to-infinitive/Verbs + Ving

SPEAKING

 1. Arranging a visit to a place of interest in the region
 2. Discussing some features of a city
 3. Discussing necessary life skills for teens
 4. Describing past practices
 5. Describing a wonder of Viet Nam
 6. Talking about some changes in Viet Nam
 7. Discussing a recipe for a dish
 8. Discussing a place/country you would like to visit on holiday
 9. Interviewing to build up an English learn profile
 10. Talking about life on a space station
 11. Describing the changing roles of schools
 12. Talking about choosing a future job and the reason for that choice

READING

 1. Reading for general and specific information about traditional craft village
 2. Reading for general and specific information about the features of cities
 3. Reading for general and specific information about a helpline service for teens in Viet Nam
 4. Reading for specific information about children's pastimes in the past
 5. Reading for specific information about man-made wonder of Viet Nam
 6. Reading for specific information about the tram system in Ha Noi then and now
 7. Reading for general information about the eating habits of Japanese people
 8. Reading for general and specific information about tourist attraction
 9. Reading for specific information about English as means of international communication
 10. Reading for specific information about two famous astronaut's space travel
 11. Reading for specific information about the the changing roles of women in society and its effects
 12. Reading for specific information about choosing a career

LISTENING

 1. Listening for specific information about places of interest in an area
 2. Listening for specific information about some problems of city life
 3. Listening for general and specific information about the work of an advice columnist
 4. Listening for specific information about school life in the past
 5. Listening for specific information about a natural wonder of Viet Nam
 6. Listening for specific information about life in an extended famlily
 7. Listening for detailed and specific information about teenagers' eating habits
 8. Listening for specific information about the benefits of tourism to an area/country
 9. Listening for specific information about student's experiences in learning and using languages
 10. Listening for specific information about some space tourism services
 11. Listening for specific information about the changes that women in Kenya are going through
 12. Listening for specific information about choosing future jobs and reasons for the choices

WRITING

 1. Writing an email to give information about places of interest in an area and things to do there
 2. Writing a paragraph about the advantages/drawbacks of city life
 3. Writng a short note to ask for advice and to give advice
 4. Writing a description of how children in the past studied without technology
 5. Writing an article describing a wonder of Viet Nam
 6. Writing about some qualities a person needs to get along in an extended family
 7. Writing about eating habits of a classmate
 8. Writing a paragraph about the negative effects of tourism on an area/country
 9. Writing a paragraph about uses of English in everyday life
 10. Writing a paragraph using advertising language
 11. Writing about the roles of teenagers in the future
 12. Writing about the qualities one needs to be able to a do a certain job
Giáo viên nổi bật Lớp 9
Phụ huynh nói về chúng tôi
quote
image
299.000đ/năm
Hoặc
 • Môn học: Tiếng Anh - Lớp 9
 • Bài luyện: 208
 • Video bài giảng: 46
 • Kỹ năng: 84
 • Bài học: 12
 • Bài luyện tập: 208
 • Lớp Livestream miễn phí hàng tuần