Danh mục

Tiếng Anh - Lớp 6

48 Video bài giảng |48 kỹ năng |12 bài học |213 bài luyện tập

avatar
avatar
avatar
+674,670 Bạn đã mua
Nội dung kèm theo trong chương trình
Cam kết nâng cao điểm số môn Tiếng Anh với chi phí siêu tiết kiệm
 • 48+ video bài giảng sinh động, hấp dẫn, lộ trình học rõ ràng
 • 213+ bài tập bài tập toán nhiều trình độ
 • 12 mẫu đề thi và lời giải chi tiết
 • Lớp LIVESTREAM miễn phí hằng tuần
 • Hỗ trợ thi thử, sát hạch trình độ bất cứ lúc nào
 • Học 24/7 mọi nơi, mọi chỗ với phiên bản web, app
 • Hỗ trợ LIVE 247 với mọi thắc mắc học tập của học sinh
 • Báo cáo học tập theo thời gian thực (REALTIME) chi tiết, đánh giá chính xác trình độ, điểm số
Phương pháp giảng dạy trong chương trình
Xoá tan nỗi lo thi cử - Điểm số
 • icon
  Vận dụng kiến thức liên môn trong bài học

  Theo chuẩn giáo dục STEM thế giới

 • icon
  Bài giảng liên tưởng thực tế

  Giúp ghi nhớ kiến thức dễ dàng, phát huy năng lực giải quyết vấn đề

 • icon
  Cá nhân hoá học tập

  Lộ trình học thông minh theo năng lực tiếp thu, lỗ hổng kiến thức cá nhân

 • icon
  Học tập thú vị

  Hình ảnh, âm thanh, ví dụ sinh động, lôi cuốn người học

 • icon
  Giáo viên giỏi kèm cặp

  Hỗ trợ 24/7 - Livestream liên tục - Gia sư chuyên sâu

Đề cương theo chương trình SGK
Đối tượng
 • Học sinh Lớp 6 muốn ôn luyện kiến thức đã được học trên lớp.
 • Phụ huynh muốn tiếp cận nội dung chương trình và tham khảo hướng dẫn con học
 • Giáo viên muốn sử dụng như công cụ hỗ trợ giảng dạy, giao bài hoặc tham khảo để chuẩn bị cho các bài giảng trên lớp.
Kiến thức, kỹ năng đạt được sau chương trình học

A - Cải thiện Thái độ học tập:

 • Con tự giác học tập không cần nhắc nhở sau ít nhất 03 tháng tham gia chương trình
 • Kiên trì với các dạng bài khó, chủ động đặt câu hỏi khi chưa hiểu

B - Nắm chắc kiến thức và thành thạo kĩ năng, hiểu bản chất:

GRAMMAR

 1. Present simple and present continuous Verb (study, have, do, play) + Noun
 2. There is/isn't There are/aren't Prepositions of place
 3. Present continuous for future be and have for descriptions
 4. Comparative adjectives
 5. Superlatives of short adjectives Modal verb: must
 6. Will to express intentions Should/shouldn't for advice
 7. Conjunctions: and, but, so, because, although Wh- question words
 8. Past simple Imperatives
 9. Present perfect Superlatives of long adjectives
 10. Will for the future Might for future possibility
 11. Condition sentences type 1
 12. Could for past ability Will be able to for future ability

PRONUNCIATION

 1. Sounds /aʊ/ and /ʌ/
 2. Sounds /z/ /s/ and /iz/
 3. Sounds /b/ and /p/
 4. Sounds /i/ and /ɪ/
 5. Sounds /t/ and /st/
 6. Sounds /s/ and /ʃ/
 7. Sounds /θ/ and /ð/
 8. Sounds /eə/ and /iə/
 9. Sounds /aʊ/ and /ai/
 10. Sounds /dr/ and /tr/
 11. Sounds /a:/ and /æ/
 12. Sounds /ɔɪ/ and /aʊ/

SPEAKING

 1. Describing school and school activities
 2. Talking about and describing houses, rooms and furnitures
 3. Talking about and describing appearance and personalities Talking about plans
 4. Talking about describing a neighbourhood Asking and giving directions
 5. Describing things in nature Giving travel advice
 6. Talking about Tet activities and traditions
 7. Exchanging information about TV Talking about your favourite TV programmes
 8. Talking about sports and games Talk about sportspeople you like
 9. Talking about famous cities Describing experiences Writing a postcard
 10. Talk about different houses in the future Writing about a dream house
 11. Talk about a way to go green
 12. Asking and answering questions about abilities and skills Expressing agreement and disagreement

VOCABULARY

 1. School things and activities
 2. Types of house Rooms and furniture
 3. Body parts and appearance Personalities
 4. Places in a neighbourhood Directions Words to describe a neighbourhood
 5. Travel items Things in nature
 6. Tet holiday and activities
 7. TV programmes, people and things
 8. Sports and games
 9. Continents, countries, cities and landmarks
 10. Words to talk about types of houses and appliances
 11. Things that can be reduced, reused and recycled Environment problems and their effects
 12. Words to name everyday activities
Yêu cầu khi học
 • Máy tính, điện thoại
 • Kết nối mạng, Loa, Micro
Gặp gỡ
Cố vấn giáo dục
Với đội ngũ cố vấn giáo dục có nhiều năm kinh nghiệm về giáo dục K12 trong và ngoài nước. Toppy tin rằng chương trình học, phương pháp giảng dạy của Toppy luôn được cập nhật và giúp học sinh phát triển một cách toàn diện.
image
Hãy luyện tập với tớ nhé
 • Môn học: Tiếng Anh - Lớp 6
 • Video bài giảng: 48
 • Kỹ năng: 48
 • Bài học: 12
 • Bài luyện tập: 213
 • Lớp Livestream miễn phí hàng tuần
Đội ngũ phát triển chương trình