Danh mục
 • Tiểu Học
  Lớp 1
  180 Kỹ năng | 77 Video bài học | 202 Bài luyện tập
  Lớp 2
  248 Kỹ năng | 239 Video bài học | 1859 Bài luyện tập
  Lớp 3
  169 Kỹ năng | 106 Video bài học | 1662 Bài luyện tập
  Lớp 4
  162 Kỹ năng | 109 Video bài học | 2073 Bài luyện tập
  Lớp 5
  139 Kỹ năng | 87 Video bài học | 1694 Bài luyện tập
 • Trung học cơ sở
  Lớp 6
  91 Kỹ năng | 407 Video bài học | 4310 Bài luyện tập
  Lớp 7
  143 Kỹ năng | 400 Video bài học | 4071 Bài luyện tập
  Lớp 8
  173 Kỹ năng | 367 Video bài học | 5097 Bài luyện tập
  Lớp 9
  249 Kỹ năng | 374 Video bài học | 5836 Bài luyện tập
 • Trung học phổ thông
  Lớp 10
  437 Kỹ năng | 323 Video bài học | 5423 Bài luyện tập
  Lớp 11
  297 Kỹ năng | 316 Video bài học | 5451 Bài luyện tập
  Lớp 12
  210 Kỹ năng | 297 Video bài học | 5588 Bài luyện tập
 • math Toán
 • math
 • math Hoá
 • math Tiếng Anh
 • math IELTS
 • math TOEIC

Tiếng Anh - Lớp 11

33 Video bài giảng |67 kỹ năng |10 bài học |120 bài luyện tập

avatar
avatar
avatar
+476,374 Bạn đã mua
 • Điểm số cao

  Đạt điểm 8-10 các môn chính khoá

 • Không sợ thi cử

  Tự tin trong kỳ thi học kỳ, chuyển cấp, đại học

 • Cam kết

  Hoàn tiền nếu không đạt kết quả học

Giải pháp giáo dục
Xoá tan nỗi lo thi cử - Điểm số
 • icon
  Vận dụng kiến thức liên môn trong bài học

  Theo chuẩn giáo dục STEM thế giới

 • icon
  Bài giảng liên tưởng thực tế

  Giúp ghi nhớ kiến thức dễ dàng, phát huy năng lực giải quyết vấn đề

 • icon
  Cá nhân hoá học tập

  Lộ trình học thông minh theo năng lực tiếp thu, lỗ hổng kiến thức cá nhân

 • icon
  Học tập thú vị

  Hình ảnh, âm thanh, ví dụ sinh động, lôi cuốn người học

 • icon
  Giáo viên giỏi kèm cặp

  Hỗ trợ 24/7 - Livestream liên tục - Gia sư chuyên sâu

Cam kết đầu ra - Tự luyện hiệu quả
Cam kết nâng cao điểm số môn Tiếng Anh với chi phí siêu tiết kiệm
image
 • Hàng ngàn chủ điểm kiến thức Tiếng Anh với video bài giảng sinh động, hấp dẫn, lộ trình học rõ ràng
 • Hàng chục ngàn bài tập môn Tiếng Anh nhiều trình độ
 • Hàng nghìn mẫu đề thi Tiếng Anh các lớp
 • Công nghệ AI nhắc học thông minh, chấm chữa bài tự động, phát hiện và khắc phục lỗ hổng kiến thức
 • Hỗ trợ LIVE 247 với mọi thắc mắc học tập của học sinh
 • Báo cáo học tập chi tiết, đánh giá chính xác trình độ, điểm số
Chương trình học Tiếng Anh Lớp 11
Kỹ năng học được

TOPPY cung cấp hàng trăm kỹ năng học Lớp 11 để khám phá và học hỏi! Không biết chắc nên bắt đầu từ đâu? Hãy tìm một kỹ năng có vẻ thú vị hoặc chọn một kế hoạch kỹ năng phù hợp với sách giáo khoa hoặc bài kiểm tra tiêu chuẩn của bạn.

PRONUNCIATION

 1. Strong and weak forms of words in connected speech
 2. Contracted forms: Nouns / pronouns, etc. + verbs; verbs + not
 3. Linking between a consonant and a vowel
 4. Elision of weak vowels before /I/, /n/ and /r/
 5. Falling and rising intonation
 6. Intonation on yes-no questions & echo questions
 7. Intonation on Wh-questions
 8. Intonation on choice questions
 9. Intonation on question tags
 10. Intonation on statements and questions expresing invitations, suggestions, polite requests, uncertainty, and surprise

VOCABULARY

 1. Words and phrases related to the generation gap and family rules; Word formation: compound nouns
 2. Words and phrases related to relationships
 3. Words and phrases related to being independent
 4. Words and phrases related to people with disabilities and how to support them
 5. Words and phrases related to ASEAN , its aims, member states and activities
 6. Words and phrases related to global warming
 7. Words and phrases related to further education
 8. Words and phrases related to the World Heritage Sites in Viet Nam
 9. Words and phrases related to city life in the future
 10. Words and phrases related to healthy lifestyle and longevity

GRAMMAR

 1. Modals: should, ought to; Must vs have to
 2. Linking verbs: Be, seem, verbs of perception; Cleft sentences: It is/ was ... that ....
 3. To-infinitives after certain adjectives and nouns
 4. The past simple and the present perfect
 5. Gerunds and State verbs in continuous forms
 6. Perfect gerunds and perfect participles
 7. The present perfect and the present perfect continuous
 8. Participle and to-infinitive clauses
 9. Question tags and Conditional centences type 0
 10. Reported speech with conditionals vs Reported speech with to-infinitives and gerunds

SPEAKING

 1. Talking about parent-child relationship problems and offering advice on how to solve them
 2. Talking about problems and asking for advice
 3. Giving opinions about the importance of the skills needed to be independent
 4. Interviewing a volunteer and discussing voluntary work
 5. Talking about ASEAN member states
 6. Expressing opinions, agreements, or disagreements about solutions to global warming
 7. Expressing preferences for different further education pathways
 8. Making suggestions about places to visit in the Complex of Hue Monuments
 9. Explaining facts and giving predictions
 10. Giving advice on body care

READING

 1. Reading for specific information in an article about the generation gap
 2. Reading for general ideas and specific information about teenage relationship problems
 3. Reading for general ideas and specific information about time-management skills
 4. Reading for general ideas and specific information about helping people with disabilities
 5. Reading for general ideas and specific information about ASEAN
 6. Reading for general ideas and specific information about the causes and effects of global warming
 7. Reading for general ideas and specific information about higher education opportunities
 8. Reading for general ideas and specific information in an article about Ha Long Bay and its attractions
 9. Reading for general ideas and specific information about the city of the future
 10. Reading for specific information about factors responsible for the increase in life expectancy

LISTENING

 1. Listening for specific information in a conversation between two teenagers about conflicts with their paretns
 2. Listening for specific information about parent-child relationships
 3. Listening for specific information about how children are raised to be come independent
 4. Listening for specific information about radio programme about an outstanding person with a disability
 5. Listening for specific ideas and information about ASEAN Schools Games
 6. Listening for specific information about the causes and effects of global warming
 7. Listening for specific information about studying abroad
 8. Listening for specific information in a radio programme about Pha Nha Ke Bang National Park
 9. Listening for specific information about future cities
 10. Listening for specific information about physical activity precautions

WRITING

 1. Writing a letter about family rules to teenager staying with a homestay family
 2. Writing an online posting about relationship problems
 3. Writing a letter requesting further information about a course
 4. Writing an article about problems facing disabled people and how they can be solved
 5. Writing a short brochure introducing an ASEAN member state
 6. Writing an essay about the causes, effects and possible solutions to global warming
 7. Writing an email asking for information about higher education opportunities
Giáo viên nổi bật Lớp 11
Phụ huynh nói về chúng tôi
quote
image
549.000đ/năm
Hoặc
 • Môn học: Tiếng Anh - Lớp 11
 • Bài luyện: 120
 • Video bài giảng: 33
 • Kỹ năng: 67
 • Bài học: 10
 • Bài luyện tập: 120
 • Lớp Livestream miễn phí hàng tuần