Danh mục

Toán - Lớp 10

20 Video bài giảng |85 kỹ năng |33 bài học |1,524 bài luyện tập

avatar
avatar
avatar
+31,281 Bạn đã mua
Nội dung kèm theo trong chương trình
Cam kết nâng cao điểm số môn Toán với chi phí siêu tiết kiệm
 • 20+ video bài giảng sinh động, hấp dẫn, lộ trình học rõ ràng
 • 1524+ bài tập bài tập toán nhiều trình độ
 • 33 mẫu đề thi và lời giải chi tiết
 • Lớp LIVESTREAM miễn phí hằng tuần
 • Hỗ trợ thi thử, sát hạch trình độ bất cứ lúc nào
 • Học 24/7 mọi nơi, mọi chỗ với phiên bản web, app
 • Hỗ trợ LIVE 247 với mọi thắc mắc học tập của học sinh
 • Báo cáo học tập theo thời gian thực (REALTIME) chi tiết, đánh giá chính xác trình độ, điểm số
Phương pháp giảng dạy trong chương trình
Xoá tan nỗi lo thi cử - Điểm số
 • icon
  Vận dụng kiến thức liên môn trong bài học

  Theo chuẩn giáo dục STEM thế giới

 • icon
  Bài giảng liên tưởng thực tế

  Giúp ghi nhớ kiến thức dễ dàng, phát huy năng lực giải quyết vấn đề

 • icon
  Cá nhân hoá học tập

  Lộ trình học thông minh theo năng lực tiếp thu, lỗ hổng kiến thức cá nhân

 • icon
  Học tập thú vị

  Hình ảnh, âm thanh, ví dụ sinh động, lôi cuốn người học

 • icon
  Giáo viên giỏi kèm cặp

  Hỗ trợ 24/7 - Livestream liên tục - Gia sư chuyên sâu

Đề cương theo chương trình SGK
Đề cương theo chương trình SGK
Đối tượng
 • Học sinh Lớp 10 muốn ôn luyện kiến thức đã được học trên lớp.
 • Phụ huynh muốn tiếp cận nội dung chương trình và tham khảo hướng dẫn con học
 • Giáo viên muốn sử dụng như công cụ hỗ trợ giảng dạy, giao bài hoặc tham khảo để chuẩn bị cho các bài giảng trên lớp.
Kiến thức, kỹ năng đạt được sau chương trình học

A - Cải thiện Thái độ học tập:

 • Con tự giác học tập không cần nhắc nhở sau ít nhất 03 tháng tham gia chương trình
 • Kiên trì với các dạng bài khó, chủ động đặt câu hỏi khi chưa hiểu

B - Nắm chắc kiến thức và thành thạo kĩ năng, hiểu bản chất:

Mệnh đề. Tập hợp

 1. Biết lấy ví dụ mệnh đề, phủ định một mệnh đề, xác định được tính đúng sai của các mệnh đề trong những trường hợp đơn giản.
 2. Nêu được ví dụ mệnh đề kéo theo và mệnh đề tương đương .
 3. Biết lập mệnh đề đảo của một mệnh đề cho trước.
 4. Sử dụng đúng các kí hiệu Î, Ï, Ì, É, Æ, A\B, CEA.
 5. Biết cho tập hợp bằng cách liệt kê các phần tử của tập hợp hoặc chỉ ra tính chất đặc trưng của các phần tử của tập hợp.
 6. Vận dụng được các khái niệm tập hợp con, tập hợp bằng nhau vào giải bài tập.
 7. Thực hiện được các phép toán lấy giao của hai tập hợp, hợp của hai tập hợp, hiệu của của hai tập hợp, phần bù của một tập con. Biết dùng biểu đồ Ven để biểu diễn giao của hai tập hợp, hợp của hai tập hợp.
 8. Biết biểu diễn các khoảng, đoạn trên trục số.
 9. Viết được số gần đúng của một số với độ chính xác cho trước.
 10. Biết sử dụng máy tính bỏ túi để tính toán các số gần đúng.

Hàm số bậc nhất và bậc hai

 1. Biết tìm tập xác định của các hàm số đơn giản.
 2. Biết cách chứng minh tính đồng biến, nghịch biến của một số hàm số trên một khoảng cho trước.
 3. Biết xét tính chẵn lẻ của một hàm số đơn giản.
 4. Thành thạo việc xác định chiều biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số bậc nhất.
 5. Vẽ được đồ thị y = b; y = ½x½.
 6. Biết tìm toạ độ giao điểm của hai đường thẳng có phương trình cho trước.
 7. Lập được bảng biến thiên của hàm số bậc hai; xác định được toạ độ đỉnh, trục đối xứng, vẽ được đồ thị hàm số bậc hai.
 8. Đọc được đồ thị của hàm số bậc hai: từ đồ thị xác định được trục đối xứng, các giá trị của x để y > 0; y < 0.
 9. Tìm được phương trình parabol y = ax2 + bx + c khi biết một trong các hệ số và biết đồ thị đi qua hai điểm cho trước.

Phương trình. Hệ phương trình

 1. Nhận biết một số cho trước là nghiệm của phương trình đã cho; nhận biết được hai phương trình tương đương.
 2. Nêu được điều kiện xác định của phương trình (không cần giải các điều kiện).
 3. Biết biến đổi tương đương phương trình.
 4. Giải và biện luận thành thạo phương trình ax + b = 0. Giải thành thạo phương trình bậc hai.
 5. Giải được các phương trình quy về bậc nhất, bậc hai: phương trình có ẩn ở mẫu số, phương trình có chứa dấu giá trị tuyệt đối, phương trình đưa về phương trình tích.
 6. Biết vận dụng định lí Vi-ét vào việc nhẩm nghiệm của phương trình bậc hai, tìm hai số khi biết tổng và tích của chúng.
 7. Biết giải các bài toán thực tế đưa về giải phương trình bậc nhất, bậc hai bằng cách lập phương trình.
 8. Biết giải phương trình bậc hai bằng máy tính bỏ túi.
 9. Giải được và biểu diễn được tập nghiệm của phương trình bậc nhất hai ẩn.
 10. Giải được hệ phương trình bậc nhất hai ẩn bằng phương pháp cộng và phương pháp thế.
 11. Giải được hệ phương trình bậc nhất ba ẩn đơn giản (có thể dùng máy tính).
 12. Giải được một số bài toán thực tế đưa về việc lập và giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn, ba ẩn.
 13. Biết dùng máy tính bỏ túi để giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn, ba ẩn.

Bất đẳng thức. Bất phương trình

 1. Vận dụng được tính chất của bất đẳng thức hoặc dùng phép biến đổi tương đương để chứng minh một số bất đẳng thức đơn giản .
 2. Biết vận dụng bất đẳng thức giữa trung bình cộng và trung bình nhân của hai số vào việc chứng minh một số bất đẳng thức hoặc tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của một biểu thức.
 3. Chứng minh được một số bất đẳng thức đơn giản có chứa giá trị tuyệt đối.
 4. Biết biểu diễn các điểm trên trục số thỏa mãn các bất đẳng thức | x | < a, | x | > a (với a > 0).
 5. Nêu được điều kiện xác định của bất phương trình .
 6. Nhận biết được hai bất phương trình tương đương
 7. Vận dụng được phép biến đổi tương đương bất phương trình để đưa một bất phương trình đã cho về dạng đơn giản hơn.
 8. Vận dụng được định lí dấu của nhị thức bậc để lập bảng xét dấu tích các nhị thức bậc nhất, xác định tập nghiệm của các bất phương trình tích (mỗi thừa số trong bất phương trình tích là một nhị thức bậc nhất).
 9. Giải được hệ bất phương trình bậc nhất một ẩn.
 10. Giải được một số bài toán thực tiễn dẫn tới việc giải bất phương trình.
 11. Xác định được miền nghiệm của bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn trên mặt phẳng toạ độ.
 12. Áp dụng được định lí về dấu tam thức bậc hai để giải bất phương trình bậc hai; các bất phương trình quy về bậc hai: bất phương trình tích, bất phương trình chứa ẩn ở mẫu thức.
 13. Biết áp dụng việc giải bất phương trình bậc hai để giải một số bài toán liên quan đến phương trình bậc hai như: điều kiện để phương trình có nghiệm, có hai nghiệm trái dấu

Thống kê

 1. Xác định được tần số, tần suất của mỗi giá trị trong dãy số liệu thống kê.
 2. Lập được bảng phân bố tần số - tần suất ghép lớp khi đã cho các lớp cần phân ra.
 3. Vẽ được biểu đồ tần suất hình cột.
 4. Vẽ được đường gấp khúc tần số, tần suất.
 5. Đọc được các biểu đồ hình cột, hình quạt.
 6. Tìm được số trung bình cộng, số trung vị, mốt của dãy số liệu thống kê (trong những tình huống đã học).
 7. Tìm được phương sai, độ lệch chuẩn của dãy số liệu thống kê.

Góc lượng giác và công thức lượng giác

 1. Biết đổi đơn vị góc từ độ sang radian và ngược lại.
 2. Tính được độ dài cung tròn khi biết số đo của cung.
 3. Biết cách xác định điểm cuối của cung lượng giác và tia cuối của một góc lượng giác hay một họ góc lượng giác trên đường tròn lượng giác.
 4. Xác định được giá trị lượng giác của một góc khi biết số đo của góc đó.
 5. Xác định được dấu các giá trị lượng giác của cung AM khi điểm cuối M nằm ở các góc phần tư khác nhau.
 6. Vận dụng được các hằng đẳng thức lượng giác cơ bản giữa các giá trị lượng giác của một góc để tính toán, chứng minh các hệ thức đơn giản.
 7. Vận dụng được công thức giữa các giá trị lượng giác của các góc có liên quan đặc biệt: bù nhau, phụ nhau, đối nhau, hơn kém nhau góc p vào việc tính giá trị lượng giác của góc bất kì hoặc chứng minh các đẳng thức.
 8. Vận dụng được công thức tính sin, cosin, tang, côtang của tổng, hiệu hai góc, công thức góc nhân đôi để giải các bài toán như tính giá trị lượng giác của một góc, rút gọn những biểu thức lượng giác đơn giản và chứng minh một số đẳng thức.
 9. Vận dụng được công thức biến đổi tích thành tổng, công thức biến đổi tổng thành tích vào một số bài toán biến đổi, rút gọn biểu thức

Vector

 1. Chứng minh được hai vectơ bằng nhau.
 2. Khi cho trước điểm A và vectơ , dựng được điểm B sao cho
 3. Vận dụng được: quy tắc ba điểm, quy tắc hình bình hành khi lấy tổng hai vectơ cho trước.
 4. Vận dụng được quy tắc trừ: vào chứng minh các đẳng thức vector:
 5. Xác định được vectơ khi cho trước số k và vectơ
 6. Diễn đạt được bằng vectơ: ba điểm thẳng hàng, trung điểm của một đoạn thẳng, trọng tâm của tam giác, hai điểm trùng nhau.
 7. Sử dụng được tính chất trung điểm của đoạn thẳng, trọng tâm của tam giác để giải một số bài toán hình học.
 8. Xác định được toạ độ của điểm, của vectơ trên trục.
 9. Tính được độ dài đại số của một vectơ khi biết toạ độ hai điểm đầu mút của nó.
 10. Tính được tọa độ của vectơ nếu biết tọa độ hai đầu mút. Sử dụng được biểu thức toạ độ của các phép toán vectơ.
 11. Xác định được toạ độ trung điểm của đoạn thẳng và toạ độ trọng tâm của tam giác.

Tích vô hướng của hai vector và ứng dụng

 1. Xác định được góc giữa hai vectơ; tích vô hướng của hai vectơ.
 2. Tính được độ dài của vectơ và khoảng cách giữa hai điểm.
 3. Vận dụng được các tính chất của tích vô hướng của hai vectơ vào giải bài tập
 4. Áp dụng được định lý cosin, định lý sin, công thức về độ dài đường trung tuyến, các công thức tính diện tích để giải một số bài toán có liên quan đến tam giác.
 5. Biết giải tam giác trong một số trường hợp đơn giản. Biết vận dụng kiến thức giải tam giác vào các bài toán có nội dung thực tiễn. Kết hợp với việc sử dụng máy tính bỏ túi khi giải toán.

Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

 1. Viết được phương trình tổng quát, phương trình tham số của đường thẳng d đi qua điểm M(x;y) và có phương cho trước hoặc đi qua hai điểm cho trước.
 2. Tính được tọa độ của véc tơ pháp tuyến nếu biết tọa độ của véc tơ chỉ phương của một đường thẳng và ngược lại.
 3. Biết chuyển đổi giữa phương trình tổng quát và phương trình tham số của đường thẳng.
 4. Sử dụng được công thức tính khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng.
 5. Tính được số đo của góc giữa hai đường thẳng.
 6. Viết được phương trình đường tròn biết tâm I(a; b) và bán kính R. Xác định được tâm và bán kính đường tròn khi biết phương trình đường tròn.
 7. Viết được phương trình tiếp tuyến với đường tròn khi biết toạ độ của tiếp điểm (tiếp tuyến tại một điểm nằm trên đường tròn).
 8. Từ phương trình chính tắc của elip: xác định được độ dài trục lớn, trục nhỏ, tiêu cự của elip; xác định được toạ độ các tiêu điểm, giao điểm của elip với các trục toạ độ.
Yêu cầu khi học
 • Máy tính, điện thoại
 • Kết nối mạng, Loa, Micro
Gặp gỡ
Cố vấn giáo dục
Với đội ngũ cố vấn giáo dục có nhiều năm kinh nghiệm về giáo dục K12 trong và ngoài nước. Toppy tin rằng chương trình học, phương pháp giảng dạy của Toppy luôn được cập nhật và giúp học sinh phát triển một cách toàn diện.
image
Hãy luyện tập với tớ nhé
 • Môn học: Toán - Lớp 10
 • Video bài giảng: 20
 • Kỹ năng: 85
 • Bài học: 33
 • Bài luyện tập: 1,524
 • Lớp Livestream miễn phí hàng tuần
Đội ngũ phát triển chương trình