Danh mục
teacher

Phạm Thị Thúy Nga

Thạc sĩ

Giáo viên Toán
Đôi nét về Cô

 Với năng lực và sự nhiệt huyết của bản thân, tôi mong muốn được đem lại, truyền tải những kiến thức tới các bạn học sinh. Tôi luôn chủ động tìm kiếm các phương pháp giảng dạy tích cực dễ hiểu, tích lũy thêm kinh nghiệm cho bản thân để đem lại những tiết học bổ ích, lý thú cho học sinh hơn nữa.

Qúa trình làm việc:

09/2017 - 2021: Giáo viên dạy Toán

 • Gia sư bồi dưỡng kiến thức Toán cho học sinh từ lớp 6-lớp 11

 • Biên soạn giáo án, chuẩn bị bài giảng cho các bài học theo chương trình

 • Theo dõi và giúp đỡ học sinh về học tập và tâm lý.

 • Thường xuyên đánh giá kiến thức và kỹ năng học của học sinh trong suốt quá trình học bằng nhiều phương pháp.

 • Trao đổi kết quả học tập của học sinh với phụ huynh sau mỗi buổi học

2018 - 2020: Giáo viên tại Trung tâm Toán vui cô Hiền.

 • Giảng dạy các lớp học sinh từ lớp 6 - lớp 9.

 • Soạn thảo bài tập theo từng dạng, từng chủ đề một cách chi tiết.

 • Đóng góp bổ sung và điều chỉnh cho tài liệu giảng dạy môn Toán sẵn có của Trung tâm  

12/2021 - Hiện tại: Giáo viên Toán tại TOPPY EDUCATION

Học vấn
 • Đại học Sư Phạm Hà Nội

  2017 -2021

Chứng chỉ
 • VSTEP

  2021 -Đại học Ngoại ngữ

Kinh nghiệm làm việc
 • Giáo viên Toán

  2017 - 2021

  Gia sư bồi dưỡng kiến thức Toán cho học sinh từ lớp 6 - lớp 11 Biên soạn giáo án, chuẩn bị bài giảng cho các bài học theo chương trình. Theo dõi và giúp đỡ học sinh về học tập và tâm lý. Thường xuyên đánh giá kiến thức và kỹ năng học của học sinh trong suốt quá trình học bằng nhiều phương pháp. Trao đổi kết quả học tập của học sinh với phụ huynh sau mỗi buổi học

 • Giáo viên tại Trung tâm Toán Vui Cô Hiền

  2018 - 2020

  Giảng dạy các lớp học sinh từ lớp 6 - lớp 9. Soạn thảo bài tập theo từng dạng, từng chủ đề một cách chi tiết. Đóng góp bổ sung và điều chỉnh cho tài liệu giảng dạy môn Toán sẵn có của Trung tâm.

Cảm nhận phụ huynh/học sinh
Cùng cô Phạm Thị Thúy Nga
teacher free

Đội ngũ giáo viên giỏi

hàng trăm giáo viên chất lượng cao và có kinh nghiệm

Học với cô Phạm Thị Thúy Nga
Học tập là hạt giống của kiến thức, kiến thức là hạt giống của hạnh phúc.

 Với năng lực và sự nhiệt huyết của bản thân, tôi mong muốn được đem lại, truyền tải những kiến thức tới các bạn học sinh. Tôi luôn chủ động tìm kiếm các phương pháp giảng dạy tích cực dễ hiểu, tích lũy thêm kinh nghiệm cho bản thân để đem lại những tiết học bổ ích, lý thú cho học sinh hơn nữa.

Qúa trình làm việc:

09/2017 - 2021: Giáo viên dạy Toán

 • Gia sư bồi dưỡng kiến thức Toán cho học sinh từ lớp 6-lớp 11

 • Biên soạn giáo án, chuẩn bị bài giảng cho các bài học theo chương trình

 • Theo dõi và giúp đỡ học sinh về học tập và tâm lý.

 • Thường xuyên đánh giá kiến thức và kỹ năng học của học sinh trong suốt quá trình học bằng nhiều phương pháp.

 • Trao đổi kết quả học tập của học sinh với phụ huynh sau mỗi buổi học

2018 - 2020: Giáo viên tại Trung tâm Toán vui cô Hiền.

 • Giảng dạy các lớp học sinh từ lớp 6 - lớp 9.

 • Soạn thảo bài tập theo từng dạng, từng chủ đề một cách chi tiết.

 • Đóng góp bổ sung và điều chỉnh cho tài liệu giảng dạy môn Toán sẵn có của Trung tâm  

12/2021 - Hiện tại: Giáo viên Toán tại TOPPY EDUCATION