vn
lecturer

Cô, Kim Thị Mai Lan

Đại học,

Sơ yếu lý lịch
  • Sống tại Vietnam

  • Tốt nghiệp ĐH Sư phạm HN 2

Thông tin chung
Học sinh nói gì về tôi