Học tốt Tiếng Anh

Những bài viết & chia sẻ mới nhất về Học tốt Tiếng Anh

Học số thứ tự trong tiếng Anh một cách đơn giản

19 Tháng Năm, 2021 - 2:12 278 lượt xem

Các số thứ tự trong tiếng Anh

Việc học từng vấn đề trong tiếng Anh là vô cùng quan trọng với các bé. Mong muốn các con có thể biết và học được nhiều điều hơn nâng cao khả năng học tập ngon ngữ và phát triển năng lực. Với số thứ tự trong tiếng Anh có cách đọc và viết khác với số đếm, không giống với cách đặt tiếng ở Việt Nam. Mỗi ngôn ngữ sẽ có những đặc biệt khác nhau chính vì vậy bài này sẽ giúp các bạn biết về các viết và đọc.

Các cách viết và sử dụng số thứ tự trong tiếng Anh:

Số  Số Đếm Số thứ tự Viết tắt
1 One First st
2 Two Second  nd
3 Three Third rd
4 Four Fourth th
5 Five Fifth th
6 Six Sixth th
7 Seven Seventh th
8 Eight Eighth th
9 Nine Ninth th
10 Ten Tenth th
11 Eleven Eleventh th
12 Twelve Twelfth th
13 Thirteen Thirteenth th
14 Fourteen Fourteenth th
15 Fifteen Fifteenth th
16 Sixteen Sixteenth th
17 Seventeen Seventeenth th
18 Eighteen Eighteenth th
19 Nineteen Nineteenth th
20 Twenty Twentieth th
21 Twenty-one Twenty-firth th
th
30 Thirty Thirtieth th
th
90 Ninety Ninetieth th
100 One hundred One hundredth th
1.000 One thousand One thousandth th

 

Một số trường hợp ngoại lệ của việc đọc và sử dụng số thứ từ trong tiếng Anh sẽ là:

Số thứ tự bằng tiếng Anh

Các số kết thúc bằng 1 như 1st, 21st, 31st,… sẽ được viết là first, twenty-first, thirty-first… trừ 11th vẫn được viết là eleventh (st là 2 ký tự cuối của từ first).

Các số kết thúc bằng 2 như 2nd, 22nd, 32nd… sẽ được viết là second, twenty-second, thirty-second,… trừ 12th sẽ được viết là twelfth (nd là 2 ký tự cuối của từ second).

Các số kết thúc bằng 3 như 3rd, 23rd, 33rd,… sẽ được viết là third, twenty-third, thirty-third,… trừ 13th vẫn được đọc là thirteenth (rd là 2 ký tự cuối của từ third).

Các số kết thúc bằng 5 như 5th, 25th, 35th,…sẽ được viết là fifth, twenty-fifth, thirty-fifth,…thay vì là fiveth như số đếm.

Các số kết thúc bằng 9 như 9th, 29th, 39th,… sẽ được viết là ninth, twenty-ninth, thirty-ninth,…trừ 19th vẫn được viết là nineteenth

Các số tròn chục và kết thúc bằng ‘ty’ như twenty, thirty,…khi được chuyển sang số thứ tự sẽ bỏ ‘y’, thay bằng ‘ie’ và thêm ‘th’twentieth, thirtieth,…

Xem thêm: Học thêm nhiều điều đơn giản

Xem thêm phương pháp học tập mới hon và hiệu quả hơn giúp cho việc học tập trở nên hiệu quả mang đến số lượng l

Tin khác trong Học tốt Tiếng Anh
Những bài viết & chia sẻ khác về Học tốt Tiếng Anh
 • Từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 2

  08/06/2021
 • Phiên âm tiếng Anh

  08/06/2021
 • Cách phát âm s es

  08/06/2021
 • Lời chúc tết bằng tiếng Anh

  07/06/2021