Tin tức & Sự kiện

Những bài viết & chia sẻ mới nhất về Tin tức & Sự kiện

 • c6h5oh br2 | Phương trình C6H5OH + Br2 → C6H2Br3OH + HBr

  19/11/2022
 • c2h2 ra ch3cho | Phản ứng hóa học C2H2 + H2O → CH3CHO

  19/11/2022
 • fe + h2so4 loãng | Cân bằng phản ứng Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2

  19/11/2022
 • mno2 hcl | Phương trình MnO2 + HCl → MnCl2 + Cl2 + H2O

  19/11/2022
 • 19/11/2022
  C6H5Oh BR2 được Toppy biên soạn giúp các bạn viết và cân bằng đúng phương trình khi cho phenol tác dụng với Br2.. Với c6h5oh br2 được ứng dụng nhiều trong nhiều ngành như thức phẩm, thú y và nông nghiệp.  Để hiểu rõ về c6h5oh br2 và phương trình C6H5OH + Br2 → C6H2Br3OH + […]
 • 19/11/2022
  C2H2 + H2O → CH3CHO là phương trình phản ứng khi cho C2H2 tác dụng với nước sản phẩm thu được CH3CHO ở điều kiện nhiệt độ chất xúc tác thích hợp. Hy vọng tài liệu giúp ích cho các bạn học sinh trong quá trình ôn luyện. Nào cùng Toppy hiểu hơn về c2h2 ra […]
 • 19/11/2022
  Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2 được Toppy hướng dẫn các bạn học sinh viết và cân bằng phương trình phản ứng Fe tác dụng với H2SO4 loãng, sau phản ứng sản phẩm sinh ra sau phản ứng khí H2 và muối sắt II. Hãy cùng tìm hiểu về fe + h2so4 loãng và cân bằng phản […]
 • 19/11/2022
  MnO2 + HCl → MnCl2 + Cl2 + H2O là phương trình điều chế Clo trong phòng thí nghiệm bằng cách đun nóng nhẹ dung dịch axit HCl đậm đặc với chất có khả năng oxy hóa mạnh như mangan đioxit. Chi tiết nội dung tài liệu giúp các bạn học sinh viết và cân bằng chính xác […]
 • 19/11/2022
  H2 + S → H2S được Toppy hướng dẫn bạn đọc viết và cân bằng phương trình phản ứng H2 tác dụng với S. Với nội dung được nghiên cú sâu giúp bạn đọc viết đúng phản ứng. Từ đó  vận dụng vào giải các dạng bài tập câu hỏi liên quan. Mời các bạn […]
 • 19/11/2022
  KMnO4 ⟶ K2MnO4 + MnO2 + O2 được Toppy biên soạn là phương trình điều chế oxi từ KMnO4, hy vọng giúp các bạn viết và cân bằng chính xác phương trình, cũng như biết cách vận dụng làm các dạng bài tập. Cùng vào bài học kmno4 ra o2 và phương trình KMnO4 → […]
 • 19/11/2022
  Kclo3 ra o2 được Toppy biên soạn gởi đến các bạn học viết phương trình điều chế oxi từ KClO3. Hy vọng giúp ích cho các bạn học sinh trong quá trình làm bài tập. Mời các bạn tham khảo. Phương trình Kclo3 ra o2 Phương trình phản ứng hóa học Kclo3 ra o2 2KClO3  2KCl […]
 • 19/11/2022
  C6H12O6 → C2H5OH + CO2 được Toppy biên soạn cũng là phương trình hóa học điều chế rượu etyllic trong điều kiện thích hợp glucozơ lên men tạo thành khí CO2 và glucozo ra ancol etylic. Hy vọng giúp các bạn viết và cân bằng đúng phương trình. Đây là một phương trình khó nên các […]
 • 19/11/2022
  SO2 + NaOH → Na2SO3 + H2O được toppy biên soạn hướng dẫn các bạn học sinh viết và cân bằng đúng phương trình hóa học khi cho khí lưu đi oxit tác dụng với dung dịch NaOH. Đây là một phản ứng hóa học quan trọng các bạn tham khảo nhé. Phương trình hóa học So2 […]
 • 18/11/2022
  Ch3cooh ra Ch3cooc2h5 là phản ứng este hóa điều chế etyl axetat khi cho axit axetic tác dụng với rượu etylic. Sản phẩm thu được là etyl axetat là este. Tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh biết cách viết và cân bằng chính xác nhất.  Phương trình Ch3cooh ra Ch3cooc2h5 1. Phương trình […]