Học tốt môn Toán

Vectơ trong không gian – Giải bài tập SGK Toán 11

5/5 - (6 bình chọn)

Vecto trong không gian toán 11

Sau khi học về đường thẳng và mặt phẳng trong không gian, các em cảm thấy thế nào? Lượng kiến thức có bị vướng mắc chỗ nào không nhỉ? Bài học hôm nay, chúng ta sẽ được tìm hiểu sang một lượng kiến thức mới trong không gian. “Vectơ trong không gian” – Kiến thức quan trọng, là nền tảng để các em giải các bài tập về sau. Đây cũng là kiến thức liên quan đến bài thi trong kỳ thi THPT Quốc gia mà sắp tới các em sẽ thi. Hãy cùng vào bài học ngay để không bỏ xót nội dung nào nhé!

Mục tiêu bài học : Vectơ trong không gian

Sau bài học hôm nay . các bạn cần nắm vững những kiến thức sau :

  • Khái niệm về Vectơ trong không gian
  • Những tính chất cũng như các dạng bài tập liên quan
  • Hoàn thiện toàn bộ bài tập cơ bản SGK

Kiến thức cơ bản của bài học : Vecto trong không gian

Dưới đây là những kiến thức lý thuyết của bài học , các bạn hãy tập trung lắng nghe

I. ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁC PHÉP TOÁN VỀ VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN

Cho đoạn thẳng AB trong không gian. Nếu ta chọn điểm đầu là A, điểm cuối là B ta có một vectơ, được kí hiệu là AB→.

Định nghĩa

Ta có định nghĩa như sau đây : Vectơ trong không gian là một đoạn thẳng có hướng. Kí hiệu AB→ chỉ vectơ có điểm đầu là A, điểm cuối B. Vectơ còn được kí hiệu là a→b→x→y→, …

Các khái niệm có liên quan đến vectơ như giá của vectơ, độ dài của vectơ, sự cùng phương, cùng hướng của hai vectơ, vectơ – không, sự bằng nhau của hai vectơ, … được định nghĩa tương tự như trong mặt phẳng.

II. ĐIỀU KIỆN ĐỒNG PHẲNG CỦA BA VECTƠ

1. Khái niệm về sự đồng phẳng của ba vectơ trong không gian

Trong không gian cho ba vectơ abc đều khác vectơ – không. Nếu từ một điểm O bất kì ta vẽ OA = aOB = bOC = c thì có thể xả ra hai trường hợp:

+ Trường hợp thứ nhất xảy ra là : Trường hợp các đường thẳng OA, OB, OC không cùng nằm trong một mặt phẳng, khi đó ta nói rằng vectơ abc không đồng phẳng.

+ Trường hợp thứ hai xảy ra là : Trường hợp các đường thẳng OA, OB, OC cùng nằm trong một mặt phẳng thi ta nói ba vectơ abđồng phẳng.

Trong trường hợp này giá của các vectơ abc luôn luôn song song với một mặt phẳng.

Vecto trong không gian toán 11

a) Ba vectơ abc không đồng phẳng

 

Vecto trong không gian toán 11

b) Ba vectơ abc đồng phẳng

Chú ý: Việc xác định sự đồng phẳng hoặc không đồng phẳng của ba vectơ nói trên không phụ thuộc vào việc chọn điểm O.

Từ đó ta có định nghĩa sau đây:

2. Định nghĩa

Trong không gian ba vectơ được gọi là đồng phẳng nếu các giá của chúng cùng song song với một mặt phẳng.

3. Điều kiện để ba vectơ đồng phẳng

Ba vectơ đồng phẳng và từ định lí về một vectơ theo hai vectơ hai vectơ không cùng phương trong hình học phẳng chúng ta có thể chứng minh được định lí sau đây:

Định lí 1

Trong không gian cho hai vectơ ab không cùng phương và vectơ c→. Khi đó ba vectơ abc đồng phẳng khi và chỉ khi có cặp số m, n sao cho c = ma+ nb. Ngoài ra cặp số m, n là duy nhất.

Định lí 2

Trong không gian cho ba vectơ không đồng phẳng abc. Khi đó với mọi vectơ x ta đều tìm được một bộ ba số m, n, p sao cho x = ma + nb + pc Ngoại ra bộ ba số m, n, p là duy nhất.

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 11 bài học : Vecto trong không gian

Khi đã học xong phần lý thuyết thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm một số bài tập để kiểm tra lại kiến thức của mình

Bài 1 :

Chúng ta có đề bài như sau : Cho hình lăng trụ tứ giác ABCD.ABCD. Mặt phẳng (P) cắt các cạnh bên AA, BB, CC, DD lần lượt tại I, K, L, M. Xét các vectơ có các điểm đầu là các điểm I, K, L, M và có các điểm cuối là các đỉnh của hình lăng trụ. Hãy chỉ ra các vectơ:

Giải bài 1 trang 91 sgk Hình học 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải:

Vectơ trong không gian - Giải bài tập SGK Toán 11

Vectơ trong không gian - Giải bài tập SGK Toán 11

Bài 2 :

Đề bài cho chúng ta những dữ liệu sau đây : Cho hình hộp chữ nhật ABCD.ABCD. Chứng minh rằng:

Vectơ trong không gian - Giải bài tập SGK Toán 11

Lời giải:

Vectơ trong không gian - Giải bài tập SGK Toán 11

Vectơ trong không gian - Giải bài tập SGK Toán 11

Vectơ trong không gian - Giải bài tập SGK Toán 11

Vectơ trong không gian - Giải bài tập SGK Toán 11

Bài 3 :

Đề bài cung cấp cho chúng ta những dữ liệu sau đây : Cho hình bình hành ABCD. Gọi S là một điểm nằm ngoài mặt phẳng (ABCD). Chứng minh rằng: Vectơ trong không gian - Giải bài tập SGK Toán 11

Lời giải:

Vectơ trong không gian - Giải bài tập SGK Toán 11

Bài 4 :

Đề bài cung cấp cho t những dữ kiện sau đây :  Cho hình tứ diện ABCD. Gọi M và N lần lượt là các trung điểm của AB và CD.

Vectơ trong không gian - Giải bài tập SGK Toán 11

Lời giải:

Vectơ trong không gian - Giải bài tập SGK Toán 11 Vectơ trong không gian - Giải bài tập SGK Toán 11

Vectơ trong không gian - Giải bài tập SGK Toán 11

Bài 5 :

Đề bài cho ta như sau : Cho hình tứ diện ABCD. Hãy xác định hai điểm E, F sao cho :

Vectơ trong không gian - Giải bài tập SGK Toán 11

Lời giải:

Vectơ trong không gian - Giải bài tập SGK Toán 11

a) Lấy điểm G sao cho Vectơ trong không gian - Giải bài tập SGK Toán 11

⇒ G là đỉnh còn lại của hình bình hành ABGC.

Khi đó Vectơ trong không gian - Giải bài tập SGK Toán 11

⇒ E là đỉnh còn lại của hình bình hành AGED.

Hay E là đường chéo của hình hộp có ba cạnh lần lượt là AB; AC; AD.

Vectơ trong không gian - Giải bài tập SGK Toán 11

⇒ F là đỉnh còn lại của hình bình hành ADGF

Hay F là điểm đối xứng với E qua G.

Bài 6 :

Bài tập của chúng ta như sau : Cho tứ diện ABCD. Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC.

Vectơ trong không gian - Giải bài tập SGK Toán 11

Lời giải:

Vectơ trong không gian - Giải bài tập SGK Toán 11

Bài 7 :

Gọi M và N lần lượt là trung điểm của các cạnh AC và BD của tứ diện ABCD. Gọi I là trung điểm của đoạn MN và P là một điểm bất kỳ trong không gian. Chứng minh rằng :

Vectơ trong không gian - Giải bài tập SGK Toán 11

Lời giải:

Vectơ trong không gian - Giải bài tập SGK Toán 11 Vectơ trong không gian - Giải bài tập SGK Toán 11

Bài 8 :

Đề bài của chúng ta gồm những dữ liệu sau đây : Cho lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’ có AA’→=a→; AB→=b→; AC→=c→ . Hãy phân tích (hay biểu thị) các vectơ B’C→, BC’→ qua các vectơ a→ ,b→ , c→

Lời giải:

Vectơ trong không gian - Giải bài tập SGK Toán 11Vectơ trong không gian - Giải bài tập SGK Toán 11

Bài 9 :

Đề bài của chúng ta như sau :

Vectơ trong không gian - Giải bài tập SGK Toán 11

Lời giải:

Vectơ trong không gian - Giải bài tập SGK Toán 11 Vectơ trong không gian - Giải bài tập SGK Toán 11

Do đó, ba vecto AB→ , MN→ , SC→ đồng phẳng

Bài 10 :

Giải bài 10 trang 92 sgk Hình học 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải:

Vectơ trong không gian - Giải bài tập SGK Toán 11

+ Hình bình hành ADHE có:

K = AH ∩ DE ⇒ KA = KH.

Hình bình hành BDHF có:

I = BH ∩ FD ⇒ IH = IB.

ΔHAB có: KA= KH; IH = IB

⇒ KI là đường trung bình của ΔHAB

⇒ KI // AB.

⇒ KI // (ABCD).

+ FG // BC

⇒ FG // (ABCD)

Vectơ trong không gian - Giải bài tập SGK Toán 11 có giá là AC; KI; FG song song với (ABCD)

⇒ Vectơ trong không gian - Giải bài tập SGK Toán 11 đồng phẳng.

Lời kết :

Học xong bài học này, các em có thấy vectơ trong không gian dễ không nào? Nếu vướng mắc chỗ nào, hãy bình luận phía bên dưới để Toppy giải đáp giúp các em ngay nhé! Ngoài ra hãy chăm chỉ làm bài tập để ghi nhớ kiến thức sâu và chắc chắn hơn. Các em có thể tham khảo thêm những bài học khác tại : https://www.toppy.vn/

Toppy là công ty Edtech về giáo dục trực tuyến, cung cấp trải nghiệm học tập cá nhân cho hàng trăm nghìn học sinh, sinh viên và nhà trường để giải đáp những yêu cầu trong việc học tập thông qua mạng lưới các chuyên gia và giáo viên khắp toàn cầu mà Toppy gọi là các gia sư học thuật quốc tế. Với kho tàng kiến thức khổng lồ theo từng chủ đề, bám sát chương trình sách giáo khoa, các thầy cô Toppy luôn nỗ lực mang đến cho các em những bài giảng hay, dễ hiểu nhất, giúp các em tiến bộ hơn từng ngày. 

Chúc các bạn học tập tốt !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đăng Ký Nhận Ngay Tài Liệu Tổng Ôn Trị Mất Gốc