Phương Trình Hóa Học

Ca + H2O | Cân bằng phản ứng Ca + H2O → Ca(OH)2 + H2

Rate this post

Quá trình Ca + H2O tạo ra khí hiđrô (H2), hidroxit canxi (Ca(OH)2), mang lại những thông tin quan trọng và tiềm năng ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực. Hãy tìm hiểu và hiểu rõ hơn về phản ứng Ca + H2O để khai thác tiềm năng của canxi trong công nghiệp, nghiên cứu và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Lý thuyết về Ca + H2O

Phương trình phản ứng Ca tác dụng H2O

Ca + 2H2O → Ca(OH)2 + H2

Điều kiện phản ứng giữa kim loại Ca và H2O

Không có

Cách thực hiện phản ứng kim loại Ca với H2O

Cho mẫu canxi vào cốc nước cất

Hiện tượng nhận biết phản ứng kim loại Ca với H2O

Chất rắn Canxi (Ca) tan dần trong nước và tạo ra Hidro (H2) sủi bọt khí dung dịch.

Nội dung mở rộng Ca + H2O

H2O là gì?

H2O là kí hiệu của phân tử nước. Chúng là hợp chất được tạo bởi 2 nguyên tố là H và O. Chúng đã hóa hợp với nhau theo tỉ lệ 2 phần khí Hidro và 1 phần khí Oxi.

 • H2O đọc là Đihidro oxit hoặc Hidro oxit
 • H2O là một oxit lưỡng
 • Công thức hóa học của nước là H2O.

– Sự phân hủy và tổng hợp nước:

2H2O (điện phân) → 2H2 + O2

2H2 + O2 (t°) → 2H2O

Ca H2o (1)

Tính chất vật lý của H2O

– Nước là một chất lỏng không màu, không mùi, không vị , sôi ở 100 °C (ở áp suất khí quyển là 760 mmHg), hóa rắn ở 0 °C.

– Khối lượng riêng của nước (ở 4 °C): 1 g/ml (hoặc 1 kg/lít).

– Nước có thể hòa tan được nhiều chất rắn, lỏng và khí như: Đường, Muối ăn, Axit, Khí Hidroclorua, Khí Amoniac…

Tính chất hóa học của nước

– Nước là một chất dung môi có khả năng hòa tan nhiều chất rắn, lỏng và khí như: Muối, Axit, Khí Amoniac, Đường, Khí Hidroclorua,… Nó là một chất lưỡng tính nên có thể xảy ra nhiều phản ứng hóa học như:

Tác dụng với kim loại

==> Trong điều kiện nhiệt độ thường nước có khả năng tác dụng với một số kim loại như: Li, Na, K, Ca,…Kết quả phản ứng sẽ tạo thành bazơ và khí H2.

Phương trình phản ứng hóa học:

2Na + 2H2O → 2NaOH + H2 ↑

2K + 2H2O → 2KOH + H2 ↑

Ca + 2H2O → Ca(OH)2 + H2 ↑

Tác dụng với Oxit Bazơ

==> Phản ứng giữa nước và oxit bazơ sẽ tạo thành bazo tương ứng.

Phương trình phản ứng hóa học:

Na2O + H2O → 2NaOH

CaO + H2O → Ca(OH)2

Tác dụng với Oxit Axit

==> Phản ứng giữa nước với oxit axit sẽ thu được axit tương ứng.

Phương trình phản ứng hóa học:

SO2 + H2O → H2SO3

 P2O5 + 3H2O → 2H3PO4

Ca H2o (2)

Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Điện phân nóng chảy chất nào sau đây để điều chế kim loại canxi?

 1. CaCO3.
 2. Ca(NO3)2.
 3. CaCl2.
 4. CaSO4.

Đáp án C

Cau 2. Dãy kim loại tan hoàn toàn trong H2O ở điều kiện thường là:

 1. Fe, Na, K.
 2. Ca, Ba, K.
 3. Ca, Mg, Na.
 4. Al, Ba, K.

Đáp án B

Câu 3. Khi cho kim loại Ca vào các chất dưới đây, trường hợp nào không có phản ứng của Ca với nước?

 1. dung dịch CuSO4 vừa đủ.
 2. dung dịch HCl vừa đủ.
 3. dung dịch NaOH vừa đủ.
 4. H2O.

Đáp án B

Câu 4. Vôi sống sau khi sản xuất phải được bảo quản trong bao kín. 

Nếu để lâu ngày trong không khí, vôi sống sẽ “chết”. Hiện tượng này được giải thích bằng phản ứng nào dưới đây?

 1. Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O
 2. CaO + CO2 → CaCO3
 3. CaCO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2
 4. CaO + H2O → Ca(OH)2

Đáp án B

……………………………………..

Phản ứng Ca + H2O là một quá trình hóa học quan trọng và thường được thảo luận trong giáo dục hóa học. Quá trình này cung cấp cho chúng ta hiểu biết sâu hơn về tính chất hóa học của canxi và ứng dụng của nó trong lĩnh vực thực tế. Nếu có gì thắc mắc hãy để lại bình luận bên dưới nhé.

Xem thêm: 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đăng Ký Nhận Ngay Tài Liệu Tổng Ôn Trị Mất Gốc