TOPPY English - Luyện Thi Tiếng Anh Online

TOPPY IELTS Doctor Free

01 tháng sử dụng thỏa thích

Truy cập có giới hạn hệ thống học tập thông minh Learning Adaptive: TOPPY DOCTOR

Bản demo thu nhỏ Hệ thống thông minh (TOPPY Doctor) tự động phân tích quá trình học và đưa ra gợi ý các kiến thức cần học để khắc phục điểm yếu, đạt mục tiêu tăng điểm số IELTS.

Tham gia 08 Lớp tương tác trực tuyến với Giáo viên

Thực hành bài tập từ cơ bản đến chuyên sâu

Phát triển kỹ năng ôn luyện và làm bài thi IELTS với các video bài giảng độc quyền tại TOPPY.vn