TOPPY English - Luyện Thi Tiếng Anh Online

TOPPY IELTS Doctor Advance

01 năm sử dụng thỏa thích

Gia hạn 1 năm + 150.000VNĐ

Truy cập không giới hạn hệ thống học tập thông minh Learning Adaptive: TOPPY DOCTOR

Hệ thống thông minh (TOPPY Doctor) tự động phân tích quá trình học và đưa ra gợi ý các kiến thức cần học để khắc phục điểm yếu, đạt mục tiêu tăng điểm số IELTS.

Tham gia lớp tương tác trực tuyến với Giáo viên HÀNG TUẦN

Làm Mock Test Online
(được chấm và nhận xét chi tiết cho bài thi Nói và Viết)

Được chấm và nhận xét chi tiết 04 bài Writing
02 bài Writing Task 1 và 02 bài Writing Task 2

Được chấm và nhận xét chi tiết 02 bài Speaking Part 2
Kho học liệu tối ưu, toàn diện hàng đầu Việt Nam.

Học thỏa thích với, 1000+ câu hỏi luyện tập, 330+ video bài giảng phương pháp tổng quan và chữa bài độc quyền tại TOPPY.vn

Truy cập toàn bộ học liệu khóa học nền tảng CORE SKILLS

Nắm vững 03 chiến thuật then chốt cho mục tiêu IELTS 9.0 với giáo viên bản ngữ Adrian Benedek
Critical thinking (kỹ năng tư duy phản biện), Paraphrasing (Diễn đạt lại ý theo cách khác), Visualization (Trực quan hoá)

Được phân tích chuyên nghiệp các đặc điểm bài làm để đạt được Band cao IELTS Speaking 7, 8, 9 với giáo viên bản ngữ Adrian Benedek

Được tư vấn chiến lược trước khi thi