Danh mục

Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần)

Nội dung lớp Livestream

 - Biết cách thực hiện phép trừ các số có ba chữ số ( có nhớ một lần sang hàng chục hoặc sang hàng trăm )

 - Vận dụng vào giải toán có lời văn về phép trừ.

- Cẩn thận, chính xác khi làm các bài tập.

Lợi ích khi tham gia học
 • icon
  Xem lại bài giảng
 • icon
  Chọn giờ linh hoạt
 • icon
  Hệ thống kiến thức
 • icon
  Tương tác trực tiếp
 • icon
  Khám phá kiến thức
 • icon
  Trải nghiệm lớp thực
 • icon
  Được học miễn phí
Các lớp Livestream khác
Có thể bạn quan tâm
teacher
Nguyễn Thu Huyền