Danh mục

Lũy thừa

Nội dung lớp Livestream

- Viết được các biểu thức biểu diễn các tính chất của lũy thừa với số mũ nguyên, chứng minh được các tính chất này trong những điều kiện nhất định.

- Phát biểu được định nghĩa và viết biểu thức của căn bậc n, chứng minh được các tính chất của căn bậc n.

Lợi ích khi tham gia học
 • icon
  Xem lại bài giảng
 • icon
  Chọn giờ linh hoạt
 • icon
  Hệ thống kiến thức
 • icon
  Tương tác trực tiếp
 • icon
  Khám phá kiến thức
 • icon
  Trải nghiệm lớp thực
 • icon
  Được học miễn phí
Các lớp Livestream khác
Có thể bạn quan tâm
teacher
Đỗ Thị Kim Hoa