Danh mục

Tiếng Anh - Lớp 5

39 Video bài giảng|0 kỹ năng|20 bài học

avatar
avatar
avatar
+574,794 Bạn đã mua
 • Điểm số cao

  Đạt điểm 8-10 các môn chính khoá

 • Không sợ thi cử

  Tự tin trong kỳ thi học kỳ, chuyển cấp, đại học

 • Cam kết

  Hoàn tiền nếu không đạt kết quả học

Giải pháp giáo dục
Xoá tan nỗi lo thi cử - Điểm số
 • icon
  Vận dụng kiến thức liên môn trong bài học

  Theo chuẩn giáo dục STEM thế giới

 • icon
  Bài giảng liên tưởng thực tế

  Giúp ghi nhớ kiến thức dễ dàng, phát huy năng lực giải quyết vấn đề

 • icon
  Cá nhân hoá học tập

  Lộ trình học thông minh theo năng lực tiếp thu, lỗ hổng kiến thức cá nhân

 • icon
  Học tập thú vị

  Hình ảnh, âm thanh, ví dụ sinh động, lôi cuốn người học

 • icon
  Giáo viên giỏi kèm cặp

  Hỗ trợ 24/7 - Livestream liên tục - Gia sư chuyên sâu

Cam kết đầu ra - Tự luyện hiệu quả
Cam kết nâng cao điểm số môn Tiếng Anh với chi phí siêu tiết kiệm
image
 • Hàng ngàn chủ điểm kiến thức Tiếng Anh với video bài giảng sinh động, hấp dẫn, lộ trình học rõ ràng
 • Hàng chục ngàn bài tập môn Tiếng Anh nhiều trình độ
 • Hàng nghìn mẫu đề thi Tiếng Anh các lớp
 • Công nghệ AI nhắc học thông minh, chấm chữa bài tự động, phát hiện và khắc phục lỗ hổng kiến thức
 • Hỗ trợ LIVE 247 với mọi thắc mắc học tập của học sinh
 • Báo cáo học tập chi tiết, đánh giá chính xác trình độ, điểm số
Chương trình học
Kỹ năng học được

TOPPY cung cấp hàng trăm kỹ năng học Lớp 5 để khám phá và học hỏi! Không biết chắc nên bắt đầu từ đâu? Hãy tìm một kỹ năng có vẻ thú vị hoặc chọn một kế hoạch kỹ năng phù hợp với sách giáo khoa hoặc bài kiểm tra tiêu chuẩn của bạn.

VOCABULARY

 1. Tools
 2. Putting on a play
 3. Household items
 4. The environment
 5. Recycling
 6. At the wildlife park
 7. First aid
 8. Sport
 9. Archaeology
 10. A time capsule
 11. The news

GRAMMAR

 1. Present Perfect
 2. Past simple and present perfect
 3. Comparatives and superlatives as…as… too/enough
 4. Past simple and past continuous Used to
 5. Will/won't
 6. Going to: future plan and intentions
 7. Reported speech Said/told
 8. First conditional
 9. Modal verbs: may, might and could
 10. Indefinite pronouns Question tags
 11. The passive (present simple) Passive and active
 12. The passive (past simple) Passive questions

SPEAKING

 1. Asking and answering questions about making things
 2. Predict the ending to a play
 3. Asking and answering questions about wearing costumes
 4. Asking and answering questions about the environment
 5. Asking and answering questions about recycling
 6. Asking and answering questions about animals
 7. Emergency services phone call roleplay
 8. Asking and answering questions about diet
 9. Asking and answering questions about exercise
 10. Asking and answering questions about museums
 11. Asking and answering questions about films
 12. Asking and answering questions about future aspirations

WRITING

 1. Rhythm in peotry Writing a poem
 2. Completing a play script
 3. Beginnings and endings of stories
 4. Making writing more fluent
 5. Making suggestions Write a leaflet
 6. Write an article
 7. Newspaper report
 8. Concluding a personal account
 9. Writing note into full sentences
 10. Writing descriptive account
 11. Film review
 12. Opinion text
Giáo viên nổi bật Lớp 5
Lớp Livestream miễn phí với giáo viên
Phụ huynh nói về chúng tôi
quote
image
349.000đ/năm
Hoặc
 • Môn học: Tiếng Anh - Lớp 5
 • Bài luyện: 326
 • Video bài giảng: 39
 • Kỹ năng: 0
 • Bài học: 20
 • Lớp Livestream miễn phí hàng tuần