vn
lecturer

Thầy Vương Khả Anh

Đại Học

Sơ yếu lý lịch
 • Sống tại Vietnam

 • Tốt nghiệp Đại học Vinh

 • Làm việc tại Đại học Thủ đô Hà Nội

  Giảng viên đại học

 • Giải thưởng Tiếng anh

Thông tin chung
  • Thạc sĩ Vật lý – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

  • Giảng viên - Trường Đại học Thủ đô Hà Nội.

  • Giảng viên Thỉnh giảng – Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ.

  • Nghiên cứu, giảng dạy STEM – Học viện Sáng tạo S3.

  • Nhiều năm làm Trợ lý Đào tạo – Khoa học ở trường Đại học.

  • Gần 10 năm tham gia Đào tạo giáo viên phổ thông.

  • Nhiều năm kinh nghiệm Giảng dạy và ôn luyện Toán, Vật lý vào Trường THPT Chuyên, Vật lý THPT Quốc Gia.

  • Có kinh nghiệm trong xây dựng chương trình đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Học sinh nói gì về tôi