vn
lecturer

Thầy, Nguyễn Xuân Kiên

Graduate,

Sơ yếu lý lịch
 • Sống tại Vietnam

 • Tốt nghiệp Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

 • Làm việc tại Toppy

  Gia sư

 • Giải thưởng Tiếng Anh

Thông tin chung
 • Tốt nghiệp loại Giỏi, Trường THPT Lê Quý Đôn, Hà Đông, Hà Nội

  Giải 3 học sinh giỏi môn Toán cấp Quận năm 2016, 2017

  Giải 3 học sinh giỏi môn Hóa cấp Quận năm 2017

  Hiện đang là sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

  Trong quá trình học Đại học luôn đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện

  Đã kèm được nhiều học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi

  Có khả năng dạy kèm lấp lỗ hồng kiến thức cho học sinh để nâng hạng học sinh từ yếu kém lên khá giỏi

  Có kinh nghiệm dạy kèm gia sư 3 năm