vn
lecturer

Thầy, Nguyễn Văn Minh

Đại Học,

Sơ yếu lý lịch
  • Sống tại Vietnam

  • Tốt nghiệp Đại học Tôn Đức Thắng

  • Làm việc tại Teky holding

    Giảng viện cộng tác

  • Giải thưởng Kỹ sư