vn
lecturer

Cô, Nguyễn Thị Trang

Graduate,

Sơ yếu lý lịch
  • Sống tại Vietnam

  • Tốt nghiệp Đại Học Công nghệ - ĐH QGHN

  • Giải thưởng Tiếng Anh

Thông tin chung
  • Tôi tốt nghiệp loại Giỏi THPT Chuyên Bắc Giang với điểm thi THPT Quốc gia: Toán 9,2; Lý 9; Hóa 9,25.

    Tôi đã có kinh nghiệm dạy kèm gia sư 3 năm. Trong suốt quá trình đi học tôi luôn đi dạy kèm cho nhiều học sinh cấp 2,3 các môn Toán, Lý, Hóa; có nhiều học sinh thi đỗ trường chuyên, lớp chọn.

    Là một sinh viên công nghệ, tôi cũng tham gia tổ chức quản lý và dạy nhiều lớp học online. Do đó cũng tích lũy cho mình khá nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức lớp học, đánh giá chất lượng dạy học.

    Trường đại học đã dạy cho tôi rất nhiều kiến thức, kỹ năng. Trong đó có một số kỹ năng tôi đã áp dụng khá hiệu quả vào việc dạy học như: kỹ năng làm việc nhóm, giải quyết vấn đề trong công việc...