vn
lecturer

Thầy, Nguyễn Thị Ngọc

Sơ yếu lý lịch
  • Sống tại Vietnam

Thông tin chung
  • Hiện đang là sinh viên nhưng bản thân yêu thích giảng dạy. Tham gia dạy kèm gia sư cho rất nhiều học sinh. Tất cả những học sinh dạy kèm đều nâng cao kiến thức cho học sinh so với ngày đầu chưa học, cụ thể một vài trường hợp như sau: 
        - Đã từng đi dạy cho học sinh lớp 7, nhà ở Lê Đức Thọ, tiến bộ cụ thể : em Phúc ban đầu yếu môn hình học, thậm chí em không nhớ được các tính chất, sau thời gian được em giảng dạy thì em Phúc đã nhận biết, phân biệt và làm thành thạo phần hình học nói chung và môn toán nói chung.
        - Học sinh lớp 6, nhà ở Cầu Giấy, tiến bộ cụ thể : em Đức ban đầu học rất yếu môn Toán, kỹ năng tính toán chậm, khả năng tiếp nhận kiến thức yếu, có trạng thái lười học nghiêm trọng, sau thời gian được em giảng dạy thì em Đức đã tiến bộ vượt bậc, cụ thể từ điểm thi 2,5 tăng lên 8,5.
    Với mong muốn tiếp tục với công việc đi dạy  nen bản thân luôn nỗ lực cố gắng và tìm tòi thêm kiến thức và những phương pháp dạy học tích cực.