vn
lecturer

Kiều Thu Linh

Đại Học

Sơ yếu lý lịch
 • Sống tại Vietnam

 • Tốt nghiệp Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN

 • Làm việc tại Khối phổ thông chuyên Lý, Đại học Khoa học tự nhiên , ĐH Quốc gia Hà Nội

  Giáo Viên : Từ 01/2002 đến 01/2003

 • Giải thưởng Tiếng Anh B2

Thông tin chung
 • - Thạc sỹ  Lý luận và phương pháp dạy học Toán;

  - Nghiên cứu viên tại Trung tâm Phát triển bền vững chất lượng giáo dục Phổ thông Quốc Gia, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam;

  - 18 năm nghiên cứu nội dung , phương pháp giảng dạy môn Toán;

  - 15 năm làm chuyên gia cố vấn chương trình dạy học và trực tiếp đứng lớp tại các trường phổ thông: Trường Tiểu học, THCS, THPT Thực Nghiệm khoa học giáo dục; Khối phổ thông chuyên Đại học KHTN - ĐHQG Hà Nội; Trường Liên cấp quốc tế IQ School; ...

  - Chuyên gia dự án đổi mới giáo dục phổ thông Việt Nam RGEP; Thành viên chương trình đánh giá diện rộng Quốc Gia lớp 5; 9; 12….

Học sinh nói gì về tôi