vn
lecturer

Cô, Thân Thị Ngọc

Bachelor Degree,

Sơ yếu lý lịch
  • Sống tại Vietnam

  • Tốt nghiệp ĐH Sư phạm Hà Nội

  • Giải thưởng Tiếng anh, tin học