vn
lecturer

Cô, Phạm Thị Kiều Trang

Đại Học,

Sơ yếu lý lịch
  • Sống tại Vietnam

  • Tốt nghiệp ĐH Công nghệ - ĐHQGHN

  • Giải thưởng Tiếng anh, tin học