vn
lecturer

Thầy, Bùi Danh Tuấn

Graduate,

Sơ yếu lý lịch
  • Sống tại Vietnam

  • Tốt nghiệp Đại Học Công nghệ - ĐH QGHN

  • Làm việc tại Cầu Giấy

    Collaborators

  • Giải thưởng Chứng chỉ giảng dạy bộ môn Siêu nhân lập trình Web