media
lecture

Hoá Học - Lớp 8

Sự biến đổi chất

Giáo viên: Nguyễn Hương Giang

Sự biến đổi chất

Đang cập nhật

 • Môn học: Hoá Học - Lớp 8
 • Giáo viên: Nguyễn Hương Giang
 • Thời gian: Thứ Sáu, 29/10/2021Từ 09:00 đến 10:30
 • Thời lượng: 01 giờ, 30 phút
Lợi ích khi tham gia học
 • icon
  Tương tác trực tiếp
 • icon
  Xem lại bài giảng
 • icon
  Chọn giờ linh hoạt
 • icon
  Hệ thống kiến thức
 • icon
  Khám phá kiến thức
 • icon
  Trải nghiệm lớp thực
 • icon
  Được học miễn phí
LIVE Class
Khung chương trình
 • 01
  Hoá Lớp 8
  Kiến thức buổi học bao gồm:
  • frame
   Chất
  • frame
   Nguyên tử
  • frame
   Nguyên tố hóa học
  • frame
   Đơn chất và hợp chất - Phân tử
  • frame
   Công thức hóa học
  • frame
   Hóa trị
  • frame
   Sự biến đổi chất
  • frame
   Phản ứng hóa học
  • frame
   Định luật bảo toàn khối lượng
  • frame
   Phương trình hóa học
  • frame
   Mol
  • frame
   Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất
  • frame
   Tỉ khối của chất khí
  • frame
   Tính theo công thức hóa học
  • frame
   Tính theo phương trình hóa học
  • frame
   Tính chất của oxi
  • frame
   Sự oxi hóa - phản ứng hóa hợp - ứng dụng của oxi
  • frame
   Oxit
  • frame
   Điều chế oxi - Phản ứng phân hủy
  • frame
   Không khí - Sự cháy
  • frame
   Tính chất - Ứng dụng của hiđro
  • frame
   Phản ứng oxi hóa khử
  • frame
   Điều chế khí hiđro - Phản ứng thế
  • frame
   Nước
  • frame
   Axit - Bazơ - Muối
  • frame
   Dung dịch
  • frame
   Độ tan của một chất trong nước
  • frame
   Nồng độ dung dịch
  • frame
   Pha chế dung dịch
 • Không có chương trình
 • Không có chương trình
Lịch học LIVE
Với giáo viên khác
Miễn phí học thử