media
lecture

Tiếng Anh - Lớp 10

Inventions

Giáo viên: Trần Đỗ Thanh Thư

Inventions

Đang cập nhật

 • Môn học: Tiếng Anh - Lớp 10
 • Giáo viên: Trần Đỗ Thanh Thư
 • Thời gian: Thứ Năm, 28/10/2021Từ 09:00 đến 10:30
 • Thời lượng: 01 giờ, 30 phút
Lợi ích khi tham gia học
 • icon
  Tương tác trực tiếp
 • icon
  Xem lại bài giảng
 • icon
  Chọn giờ linh hoạt
 • icon
  Hệ thống kiến thức
 • icon
  Khám phá kiến thức
 • icon
  Trải nghiệm lớp thực
 • icon
  Được học miễn phí
LIVE Class
Khung chương trình
 • 01
  Anh lớp 10
  Kiến thức buổi học bao gồm:
  • frame
   Recipes and eating habits
  • frame
   Tourism
  • frame
   English in the world
  • frame
   Space travel
  • frame
   Changing roles in society
  • frame
   My future career
  • frame
   Family life
  • frame
   Your body and you
  • frame
   Music
  • frame
   For a better community
  • frame
   Inventions
  • frame
   Gender equality
  • frame
   Cultural diversity
  • frame
   New ways to learn
  • frame
   Preserving the environment
  • frame
   Ecotourism
 • Không có chương trình
 • Không có chương trình
Lịch học LIVE khác
Cùng giảng viên
Lịch học LIVE
Với giáo viên khác
Miễn phí học thử