media
lecture

Toán - Lớp 8

Chia đơn thức cho đơn thức

Giáo viên: Lương Văn Tâm

Chia đơn thức cho đơn thức

Đang cập nhật

 • Môn học: Toán - Lớp 8
 • Giáo viên: Lương Văn Tâm
 • Thời gian: Thứ Tư, 27/10/2021Từ 14:00 đến 15:30
 • Thời lượng: 01 giờ, 30 phút
Lợi ích khi tham gia học
 • icon
  Tương tác trực tiếp
 • icon
  Xem lại bài giảng
 • icon
  Chọn giờ linh hoạt
 • icon
  Hệ thống kiến thức
 • icon
  Khám phá kiến thức
 • icon
  Trải nghiệm lớp thực
 • icon
  Được học miễn phí
LIVE Class
Khung chương trình
 • 01
  Toán Lớp 8
  Kiến thức buổi học bao gồm:
  • frame
   Nhân đơn thức với đa thức
  • frame
   Nhân đa thức với đa thức
  • frame
   Những hằng đẳng thức đáng nhớ
  • frame
   Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung
  • frame
   Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức
  • frame
   Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử
  • frame
   Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp
  • frame
   Chia đơn thức cho đơn thức
  • frame
   Chia đa thức cho đơn thức
  • frame
   Chia đa thức một biến đã sắp xếp
  • frame
   Ôn tập chương 1
  • frame
   Phân thức đại số
  • frame
   Tính chất cơ bản của phân thức
  • frame
   Rút gọn phân thức
  • frame
   Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức
  • frame
   Phép cộng các phân thức đại số
  • frame
   Phép trừ các phân thức đại số
  • frame
   Phép nhân các phân thức đại số
  • frame
   Phép chia các phân thức đại số
  • frame
   Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức
  • frame
   Mở đầu về phương trình
  • frame
   Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải
  • frame
   Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0 - Luyện tập
  • frame
   Phương trình tích
  • frame
   Phương trình chứa ẩn ở mẫu
  • frame
  • frame
   Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng
  • frame
   Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân
  • frame
   Bất phương trình một ẩn
  • frame
   Bất phương trình bậc nhất một ẩn
  • frame
   Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối
  • frame
   Tứ giác
  • frame
   Hình thang
  • frame
   Hình thang cân
  • frame
   Đường trung bình của tam giác, của hình thang
  • frame
   Dựng hình bằng thước và compa. Dựng hình thang
  • frame
   Đối xứng trục
  • frame
   Hình bình hành
  • frame
   Đối xứng tâm
  • frame
   Hình chữ nhật
  • frame
   Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước
  • frame
   Hình thoi
  • frame
   Hình vuông
  • frame
   Đa giác. Đa giác đều
  • frame
   Diện tích hình chữ nhật
  • frame
   Diện tích tam giác
  • frame
   Diện tích hình thang
  • frame
   Diện tích hình thoi
  • frame
   Diện tích đa giác
  • frame
   Định lí Ta-lét trong tam giác
  • frame
   Định lí đảo và hệ quả của định lí Ta-lét
  • frame
   Tính chất đường phân giác của tam giác
  • frame
   Khái niệm hai tam giác đồng dạng
  • frame
   Trường hợp đồng dạng thứ nhất
  • frame
   Trường hợp đồng dạng thứ hai
  • frame
   Trường hợp đồng dạng thứ ba
  • frame
   Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông
  • frame
   Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng
  • frame
   Hình hộp chữ nhật
  • frame
   Thể tích của hình hộp chữ nhật
  • frame
   Hình lăng trụ đứng
  • frame
   Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng
  • frame
   Thể tích của hình lăng trụ đứng
  • frame
   Hình chóp đều và hình chóp cụt đều
  • frame
   Diện tích xung quanh của hình chóp đều
  • frame
   Thể tích của hình chóp đều
 • Không có chương trình
 • Không có chương trình
Lịch học LIVE
Với giáo viên khác
Miễn phí học thử