media
lecture

Toán - Lớp 10

Hàm số bậc hai

Giáo viên: Đỗ Thị Kim Hoa

Hàm số bậc hai

Đang cập nhật

 • Môn học: Toán - Lớp 10
 • Giáo viên: Đỗ Thị Kim Hoa
 • Thời gian: Thứ Năm, 28/10/2021Từ 19:30 đến 21:00
 • Thời lượng: 01 giờ, 30 phút
Lợi ích khi tham gia học
 • icon
  Tương tác trực tiếp
 • icon
  Xem lại bài giảng
 • icon
  Chọn giờ linh hoạt
 • icon
  Hệ thống kiến thức
 • icon
  Khám phá kiến thức
 • icon
  Trải nghiệm lớp thực
 • icon
  Được học miễn phí
LIVE Class
Khung chương trình
 • 01
  Toán Lớp 10
  Kiến thức buổi học bao gồm:
  • frame
   Mệnh đề
  • frame
   Tập hợp
  • frame
   Các phép toán trên tập hợp
  • frame
   Các tập hợp số
  • frame
   Số gần đúng. Sai số
  • frame
   Hàm số
  • frame
   Hàm số y = ax + b
  • frame
   Hàm số bậc hai
  • frame
   Đại cương về phương trình
  • frame
   Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai
  • frame
   Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn
  • frame
   Bất đăng thức
  • frame
   Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn
  • frame
   Dấu của nhị thức bậc nhất
  • frame
   Bất phương trình bậc nhất hai ẩn
  • frame
   Dấu của tam thức bậc hai
  • frame
   Bảng phân bố tần số và tần suất
  • frame
   Biểu đồ
  • frame
   Số trung bình cộng. Số trung vị. Mốt
  • frame
   Phương sai và độ lệch chuẩn
  • frame
   Cung và góc lượng giác
  • frame
   Giá trị lượng giác của một cung
  • frame
   Công thức lượng giác
  • frame
   Các định nghĩa
  • frame
   Tổng và hiệu hai véctơ
  • frame
   Tích của véctơ với một số
  • frame
   Hệ trục toạ độ
  • frame
   Giá trị lượng giác của góc bất kỳ từ 0 đến 180 độ
  • frame
   Tích vô hướng của hai véctơ
  • frame
   Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác.
  • frame
   Phương trình đường thẳng
  • frame
   Phương trình đường tròn
  • frame
   Phương trình đường Elíp
  • frame
   Phương trình đường thẳng
  • frame
   Phương trình đường tròn
  • frame
   Phương trình đường elip
 • 02
  Toán Lớp 10 - Level 2
  Kiến thức buổi học bao gồm:
  • frame
   Buổi 13: Đại số 10 - Ôn tập và kiểm tra chương 1
  • frame
   Buổi 14: Hình học 10 - Chương I - Luyện tập biểu diễn 1 vectơ theo hai vectơ không cùng phương
  • frame
  • frame
  • frame
  • frame
  • frame
   Buổi 19 - Đại số 10 - Ôn tập Kiểm tra giữa kỳ I
  • frame
   Buổi 20: Đại số 10 - Ôn tập giữa kỳ I
  • frame
  • frame
  • frame
  • frame
  • frame
  • frame
  • frame
  • frame
  • frame
  • frame
  • frame
  • frame
  • frame
  • frame
  • frame
  • frame
 • Không có chương trình
 • Không có chương trình
Lịch học LIVE khác
Cùng giảng viên
Lịch học LIVE
Với giáo viên khác
Miễn phí học thử