media
lecture

Tiếng Anh - Lớp 4

Can you swim

Giáo viên: Nguyễn Đức Long

Can you swim

Đang cập nhật

 • Môn học: Tiếng Anh - Lớp 4
 • Giáo viên: Nguyễn Đức Long
 • Thời gian: Thứ Tư, 27/10/2021Từ 19:30 đến 21:00
 • Thời lượng: 01 giờ, 30 phút
Lợi ích khi tham gia học
 • icon
  Tương tác trực tiếp
 • icon
  Xem lại bài giảng
 • icon
  Chọn giờ linh hoạt
 • icon
  Hệ thống kiến thức
 • icon
  Khám phá kiến thức
 • icon
  Trải nghiệm lớp thực
 • icon
  Được học miễn phí
LIVE Class
Khung chương trình
 • 01
  Anh lớp 4
  Kiến thức buổi học bao gồm:
  • frame
   Nice to see you again
  • frame
   I'm from Japan
  • frame
   What day is it today?
  • frame
   When's your birthday?
  • frame
   Can you swim
  • frame
   Where's your school?
  • frame
   What do you like doing?
  • frame
   What subjects do you have today?
  • frame
   What are they doing?
  • frame
   Where were you yesterday?
  • frame
   What time is it?
  • frame
   What does your father do?
  • frame
   Would you like some milk?
  • frame
   What does he look like?
  • frame
   When's Children's Day?
  • frame
   Let's go to the bookshop
  • frame
   How much is the T-shirt?
  • frame
   What's your phone number?
  • frame
   What animal do you want to see?
  • frame
   What are you going to do this summer?
 • Không có chương trình
 • Không có chương trình
Lịch học LIVE khác
Cùng giảng viên
Lịch học LIVE
Với giáo viên khác
Miễn phí học thử