media
lecture

Hoá Học - Lớp 9

Một số muối quan trọng

Giáo viên: Nguyễn Hương Giang

Một số muối quan trọng

Đang cập nhật

 • Môn học: Hoá Học - Lớp 9
 • Giáo viên: Nguyễn Hương Giang
 • Thời gian: Thứ Tư, 27/10/2021Từ 19:30 đến 21:00
 • Thời lượng: 01 giờ, 30 phút
Lợi ích khi tham gia học
 • icon
  Tương tác trực tiếp
 • icon
  Xem lại bài giảng
 • icon
  Chọn giờ linh hoạt
 • icon
  Hệ thống kiến thức
 • icon
  Khám phá kiến thức
 • icon
  Trải nghiệm lớp thực
 • icon
  Được học miễn phí
LIVE Class
Khung chương trình
 • 01
  Hoá Lớp 9
  Kiến thức buổi học bao gồm:
  • frame
   Tính chất hóa học của oxit. Khái quát sự phân loại oxit
  • frame
   Một số oxit quan trọng
  • frame
   Tính chất hóa học của axit
  • frame
   Một số axit quan trọng
  • frame
   Tính chất hóa học của bazơ
  • frame
   Một số bazơ quan trọng
  • frame
   Tính chất hóa học của muối
  • frame
   Một số muối quan trọng
  • frame
   Phân bón hóa học
  • frame
   Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ
  • frame
   Tính chất vật lý của kim loại
  • frame
   Tính chất hóa học của kim loại
  • frame
   Dãy hoạt động hóa học của kim loại
  • frame
   Nhôm
  • frame
   Sắt
  • frame
   Hợp kim sắt: Gang - Thép
  • frame
   Sự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn
  • frame
   Tính chất của phi kim
  • frame
   Clo
  • frame
   Cacbon
  • frame
   Các oxit của cacbon
  • frame
   Axit cacbonic và muối cacbonat
  • frame
   Silic - Công nghiệp silicat
  • frame
   Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
  • frame
   Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ
  • frame
   Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ
  • frame
   Metan
  • frame
   Etilen
  • frame
   Axetilen
  • frame
   Benzen
  • frame
   Dầu mỏ và khí thiên nhiên
  • frame
   Nhiên liệu
  • frame
   Rượu etylic
  • frame
   Axit axetic
  • frame
   Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic
  • frame
   Chất béo
  • frame
   Glucozơ
  • frame
   Saccarozơ
  • frame
   Tinh bột và xenlulozơ
  • frame
   Protein
  • frame
   Polime
 • Không có chương trình
 • Không có chương trình
Lịch học LIVE
Với giáo viên khác
Miễn phí học thử