media
lecture

Hoá Học - Lớp 12

Bài 10. Vật liệu polime

Giáo viên: Phạm Minh Thúy

Bài 10. Vật liệu polime

Đang cập nhật

 • Môn học: Hoá Học - Lớp 12
 • Giáo viên: Phạm Minh Thúy
 • Thời gian: Thứ Bảy, 27/11/2021Từ 14:00 đến 15:30
 • Thời lượng: 01 giờ, 30 phút
Lợi ích khi tham gia học
 • icon
  Tương tác trực tiếp
 • icon
  Xem lại bài giảng
 • icon
  Chọn giờ linh hoạt
 • icon
  Hệ thống kiến thức
 • icon
  Khám phá kiến thức
 • icon
  Trải nghiệm lớp thực
 • icon
  Được học miễn phí
LIVE Class
Khung chương trình
 • 01
  Hoá Lớp 12
  Kiến thức buổi học bao gồm:
  • frame
   Bài 1. Este
  • frame
   Bài 2. Lipit
  • frame
   Bài 3. Khái niệm về xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp
  • frame
   Bài 4. Glucozơ
  • frame
   Bài 5. Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ
  • frame
   Bài 6. Amin
  • frame
   Bài 7. Amino axit
  • frame
   Bài 8. Peptit và protein
  • frame
   Bài 9. Đại cương về polime
  • frame
   Bài 10. Vật liệu polime
  • frame
   Bài 11. Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn và cấu tạo của kim loại
  • frame
   Bài 12. Tính chất của kim loại. Dãy điện hoá của kim loại
  • frame
   Bài 13. Hợp kim
  • frame
   Bài 14. Sự ăn mòn kim loại
  • frame
   Bài 15. Điều chế kim loại
  • frame
   Bài 16. Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm
  • frame
   Bài 17. Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ
  • frame
   Bài 18. Nhôm và hợp chất của nhôm
  • frame
   Bài 19. Sắt
  • frame
   Bài 20. Hợp chất của sắt
  • frame
   Bài 21. Hợp kim của sắt
  • frame
   Bài 22. Crom và hợp chất của Crom
  • frame
   Bài 23. Đồng và hợp chất của đồng
  • frame
   Bài 24. Sơ lược về Niken, Kẽm, Chì, Thiếc
  • frame
   Bài 25. Nhận biết một số ion trong dung dịch
  • frame
   Bài 26. Nhận biết một số chất khí
  • frame
   Bài 27. Hóa học và vấn để phát triển kinh tế
  • frame
   Bài 28. Hóa học và vấn đề xã hội
  • frame
   Bài 29. Hóa học và vấn đề môi trường
 • Không có chương trình
 • Không có chương trình
Lịch học LIVE
Với giáo viên khác
Miễn phí học thử