media
lecture

Vật Lý - Lớp 12

Bài 8. Sóng dừng

Giáo viên: Hoàng Thị Tuyết Nhung

Bài 8. Sóng dừng

Đang cập nhật

 • Môn học: Vật Lý - Lớp 12
 • Giáo viên: Hoàng Thị Tuyết Nhung
 • Thời gian: Thứ Tư, 27/10/2021Từ 19:30 đến 21:00
 • Thời lượng: 01 giờ, 30 phút
Lợi ích khi tham gia học
 • icon
  Tương tác trực tiếp
 • icon
  Xem lại bài giảng
 • icon
  Chọn giờ linh hoạt
 • icon
  Hệ thống kiến thức
 • icon
  Khám phá kiến thức
 • icon
  Trải nghiệm lớp thực
 • icon
  Được học miễn phí
LIVE Class
Khung chương trình
 • 01
  Lý Lớp 12 - Level 1
  Kiến thức buổi học bao gồm:
  • frame
   Bài 1. Dao động điều hoà
  • frame
   Bài 2. Con lắc lò xo
  • frame
   Bài 3. Con lắc đơn
  • frame
   Bài 4. Dao động tắt dần. Dao động cưỡng bức
  • frame
   Bài 5. Tổng hợp hai giao động điều hoà cùng phương, cùng tần số. Phương pháp giản đồ Fre-nen
  • frame
   Bài 6. Sóng cơ và sự truyền sóng cơ
  • frame
   Bài 7. Giao thoa sóng
  • frame
   Bài 8. Sóng dừng
  • frame
   Bài 9. Đặc trưng vật lí của âm
  • frame
   Bài 10. Đặc trưng sinh lí của âm
  • frame
   Bài 11. Đại cương về dòng điện xoay chiều
  • frame
   Bài 12. Các mạch điện xoay chiều
  • frame
   Bài 13. Mạch có RLC mắc nối tiếp
  • frame
   Bài 14. Công suất điện tiêu thụ của mạch điện xoay chiều Hệ số công suất
  • frame
   Bài 15. Truyền tải điện năng. Máy biến áp
  • frame
   Bài 16. Máy phát điện xoay chiều
  • frame
   Bài 17. Động cơ không đồng bộ ba pha
  • frame
   Bài 18. Mạch dao động
  • frame
   Bài 19. Điện từ trường
  • frame
   Bài 20. Sóng điện từ
  • frame
   Bài 21. Nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến
  • frame
   Bài 22. Tán sắc ánh sáng
  • frame
   Bài 23. Giao thoa ánh sáng
  • frame
   Bài 24. Các loại quang phổ
  • frame
   Bài 25. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại
  • frame
   Bài 26. Tia X
  • frame
   Bài 27. Hiện tượng quang điện Thuyết lượng tử ánh sáng
  • frame
   Bài 28. Hiện tượng quang điện trong
  • frame
   Bài 29. Hiện tượng quang – phát quang
  • frame
   Bài 30. Mẫu nguyên tử Bo
  • frame
   Bài 31. Sơ lược về laze
  • frame
   Bài 32. Tính chất và cấu tạo hạt nhân
  • frame
   Bài 33. Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân
  • frame
   Bài 34. Phóng xạ
  • frame
   Bài 35. Phản ứng phân hạch
  • frame
   Bài 36. Phản ứng nhiệt hạch
  • frame
   Bài 37. Các hạt sơ cấp
  • frame
   Bài 38. Cấu tạo Vũ trụ
 • Không có chương trình
 • Không có chương trình
Lịch học LIVE
Với giáo viên khác
Miễn phí học thử