media
lecture

Tiếng Anh - Lớp 12

Artificial intelligence

Giáo viên: Nguyễn Thị Minh Châu

Artificial intelligence

Đang cập nhật

 • Môn học: Tiếng Anh - Lớp 12
 • Giáo viên: Nguyễn Thị Minh Châu
 • Thời gian: Chủ Nhật, 28/11/2021Từ 19:30 đến 21:00
 • Thời lượng: 01 giờ, 30 phút
Lợi ích khi tham gia học
 • icon
  Tương tác trực tiếp
 • icon
  Xem lại bài giảng
 • icon
  Chọn giờ linh hoạt
 • icon
  Hệ thống kiến thức
 • icon
  Khám phá kiến thức
 • icon
  Trải nghiệm lớp thực
 • icon
  Được học miễn phí
LIVE Class
Khung chương trình
 • 01
  Anh lớp 12
  Kiến thức buổi học bao gồm:
  • frame
   Life stories
  • frame
   Urbanisation
  • frame
   The green government
  • frame
   The mass media
  • frame
   Cultural identity
  • frame
   Endangered species
  • frame
   Artificial intelligence
  • frame
   The world of work
  • frame
   Choosing a career
  • frame
   Lifelong learning
 • Không có chương trình
 • Không có chương trình
Lịch học LIVE khác
Cùng giảng viên
Lịch học LIVE
Với giáo viên khác
Miễn phí học thử