media
lecture

Tiếng Anh - Lớp 9

Recipes and eating habits

Giáo viên: Trần Đỗ Thanh Thư

Recipes and eating habits

Đang cập nhật

 • Môn học: Tiếng Anh - Lớp 9
 • Giáo viên: Trần Đỗ Thanh Thư
 • Thời gian: Chủ Nhật, 28/11/2021Từ 09:00 đến 10:30
 • Thời lượng: 01 giờ, 30 phút
Lợi ích khi tham gia học
 • icon
  Tương tác trực tiếp
 • icon
  Xem lại bài giảng
 • icon
  Chọn giờ linh hoạt
 • icon
  Hệ thống kiến thức
 • icon
  Khám phá kiến thức
 • icon
  Trải nghiệm lớp thực
 • icon
  Được học miễn phí
LIVE Class
Khung chương trình
 • 01
  Anh lớp 9
  Kiến thức buổi học bao gồm:
  • frame
   Local Environment
  • frame
   City life
  • frame
   Teen stress and pressure
  • frame
   Life in the past
  • frame
   Wonders of Viet Nam
  • frame
   Viet Nam: Then and now
  • frame
   Recipes and eating habits
  • frame
   Tourism
  • frame
   English in the world
  • frame
   Space travel
  • frame
   Changing roles in society
  • frame
   My future career
  • frame
   Recipes and eating habits
  • frame
   Tourism
  • frame
   English in the world
  • frame
   Space travel
  • frame
   Changing roles in society
  • frame
   My future career
 • Không có chương trình
 • Không có chương trình
Lịch học LIVE khác
Cùng giảng viên
Lịch học LIVE
Với giáo viên khác
Miễn phí học thử