media
lecture

Tiếng Anh - Lớp 11

Further education

Giáo viên: Nguyễn Đức Long

Further education

Đang cập nhật

 • Môn học: Tiếng Anh - Lớp 11
 • Giáo viên: Nguyễn Đức Long
 • Thời gian: Thứ Sáu, 26/11/2021Từ 09:00 đến 10:30
 • Thời lượng: 01 giờ, 30 phút
Lợi ích khi tham gia học
 • icon
  Tương tác trực tiếp
 • icon
  Xem lại bài giảng
 • icon
  Chọn giờ linh hoạt
 • icon
  Hệ thống kiến thức
 • icon
  Khám phá kiến thức
 • icon
  Trải nghiệm lớp thực
 • icon
  Được học miễn phí
LIVE Class
Khung chương trình
 • 01
  Anh lớp 11
  Kiến thức buổi học bao gồm:
  • frame
   The generation gap
  • frame
   Relationships
  • frame
   Becoming independent
  • frame
   Caring for those in need
  • frame
   Being part of ASEAN
  • frame
   Global warming
  • frame
   Further education
  • frame
   Our world heritage sites
  • frame
   Cities of the future
  • frame
   Healthy lifestyle and longevity
 • Không có chương trình
 • Không có chương trình
Lịch học LIVE khác
Cùng giảng viên
Lịch học LIVE
Với giáo viên khác
Miễn phí học thử