media
lecture

Toán - Lớp 4

Nhân với 10, 100, 1000. Chia cho 10, 100, 1000

Giáo viên: Nguyễn Thị Trang

Nhân với 10, 100, 1000. Chia cho 10, 100, 1000

Đang cập nhật

 • Môn học: Toán - Lớp 4
 • Giáo viên: Nguyễn Thị Trang
 • Thời gian: Thứ Năm, 16/09/2021Từ 18:30 đến 20:00
 • Thời lượng: 01 giờ, 30 phút
Đăng ký miễn phí
avatar
avatar
avatar
+1 đang tham gia học
Lợi ích khi tham gia học
 • icon
  Tương tác trực tiếp
 • icon
  Xem lại bài giảng
 • icon
  Chọn giờ linh hoạt
 • icon
  Hệ thống kiến thức
 • icon
  Khám phá kiến thức
 • icon
  Trải nghiệm lớp thực
 • icon
  Được học miễn phí
LIVE Class
Khung chương trình
 • 01
  Toán Lớp 4
  Kiến thức buổi học bao gồm:
  • frame
   Biểu thức có chứa một chữ
  • frame
   Các số có sáu chữ số
  • frame
   Hàng Và lớp
  • frame
   So sánh các số có nhiều chữ số
  • frame
   Triệu Và lớp triệu
  • frame
   Dãy số tự nhiên
  • frame
   Viết số tự nhiên trong hệ thập phân
  • frame
   So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên
  • frame
   Yên, tạ, tấn
  • frame
   Bảng đơn vị đo khối lượng
  • frame
   Giây, thế kỉ
  • frame
   Tìm số trung bình cộng
  • frame
   Biểu đồ
  • frame
   Phép cộng
  • frame
   Phép trừ
  • frame
   Biểu thức có chứa hai chữ
  • frame
   Tính chất giao hoán của phép cộng
  • frame
   Biểu thức có chúa ba chữ
  • frame
   Tính chất kết hợp của phép cộng
  • frame
   Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
  • frame
   Góc nhọn, góc tù, góc bẹt
  • frame
   Hai đường thẳng vuông góc
  • frame
   Hai đường thẳng song song
  • frame
   Vẽ hai đường thẳng vuông góc
  • frame
   Vẽ hai đường thẳng song song
  • frame
   Nhân với số có một chữ số
  • frame
   Tính chất giao hoán của phép nhân
  • frame
   Nhân với 10, 100, 1000. Chia cho 10, 100, 1000
  • frame
   Tính chất kết hợp của phép nhân
  • frame
   Nhân với số có tận cùng là chữ số 0
  • frame
   Đề-Xi-mét vuông
  • frame
   Mét vuông
  • frame
   Nhân một số với một tổng
  • frame
   Nhân một số với một hiệu
  • frame
   Nhân với số có hai chữ số
  • frame
   Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11
  • frame
   Nhân với số có ba chữ số
  • frame
   Chia một tổng cho một số
  • frame
   Chia cho số có một chữ số
  • frame
   Chia một số cho một tích
  • frame
   Chia một tích cho một số
  • frame
   Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0
  • frame
   Chia cho số có hai chữ số
  • frame
   Thương có chữ số 0
  • frame
   Chia cho số có ba chữ số
  • frame
   Dấu hiệu chia hết cho 2
  • frame
   Dấu hiệu chia hết cho 5
  • frame
   Dấu hiệu chia hết cho 9
  • frame
   Dấu hiệu chia hết cho 3
  • frame
   Ki-lô-mét vuông
  • frame
   Hình bình hành
  • frame
   Diện tích hình bình hành
  • frame
   Phân số
  • frame
   Phân số và phép chia số tự nhiên
  • frame
   Phân số bằng nhau
  • frame
   Rút gọn phân số
  • frame
   Quy đồng mẫu số các phân số
  • frame
   So sánh hai phân số cùng mẫu số
  • frame
   So sánh hai phân số khác mẫu số
  • frame
   Phép cộng phân số
  • frame
   Phép trừ phân số
  • frame
   Phép nhân phân số
  • frame
   Tìm phân số của một số
  • frame
   Phép chia phân số
  • frame
   Hình thoi
  • frame
   Diện tích hình thoi
  • frame
   Giới thiệu tỉ số
  • frame
   Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó
  • frame
   Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó
  • frame
   Τỉ lệ bản đồ
  • frame
   Ứng dụng tỉ lệ bản đồ
 • Không có chương trình
 • Không có chương trình
Lịch học LIVE khác
Cùng giảng viên
Lịch học LIVE
Với giáo viên khác
Miễn phí học thử