media
lecture

Hoá Học - Lớp 10

Bài 8 - Lưu huỳnh

Giáo viên: Nguyễn Hương Giang

Bài 8 - Lưu huỳnh

 • Môn học: Hoá Học - Lớp 10
 • Giáo viên: Nguyễn Hương Giang
 • Thời gian: Thứ Sáu, 23/07/2021Từ 09:00 đến 10:30
 • Thời lượng: 01 giờ, 30 phút
Đăng ký miễn phí
avatar
avatar
avatar
+0 đang tham gia học
Lợi ích khi tham gia học
 • icon
  Tương tác trực tiếp
 • icon
  Xem lại bài giảng
 • icon
  Chọn giờ linh hoạt
 • icon
  Hệ thống kiến thức
 • icon
  Khám phá kiến thức
 • icon
  Trải nghiệm lớp thực
 • icon
  Được học miễn phí
LIVE Class
Khung chương trình
 • 01
  Hoá Lớp 10
  Kiến thức buổi học bao gồm:
  • frame
   Bài 1. Thành phần nguyên tử
  • frame
   Bài 2. Hạt nhân nguyên tử, nguyên tố hoá học, đồng vị
  • frame
   Bài 3. Cấu tạo vỏ nguyên tử
  • frame
   Bài 4. Cấu hình electron nguyên tử
  • frame
   Bài 5. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
  • frame
   Bài 6. Sự biến đổi tuần hoàn cầu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học
  • frame
   Bài 7. Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn
  • frame
   Bài 8. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
  • frame
   Bài 9. Liên kết ion – tinh thể ion
  • frame
   Bài 10. Liên kết cộng hóa trị
  • frame
   Bài 11. Tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử
  • frame
   Bài 12. Hóa trị và số oxi hóa
  • frame
   Bài 13. Phản ứng oxi hoá – khử
  • frame
   Bài 14. Phân loại phản ứng trong hoá học vô cơ
  • frame
   Bài 15. Khái quát về nhóm halogen
  • frame
   Bài 16. Clo
  • frame
   Bài 17. Hiđro clorua – Axit clohiđric và muối clorua
  • frame
   Bài 18. Sơ lược về hợp chất có oxi của clo
  • frame
   Bài 19. Flo – Brom – Iot
  • frame
   Bài 20. Oxi – ozon
  • frame
   Bài 21. Lưu huỳnh
  • frame
   Bài 22. Hiđro sunfua – Lưu huỳnh đioxit – Lưu huỳnh trioxit
  • frame
   Bài 23. Axit sunfuric – Muối sunfat
  • frame
   Bài 24. Tốc độ phản ứng hóa học
  • frame
   Bài 25. Cân bằng hóa học
 • Không có chương trình
 • Không có chương trình
Lịch học LIVE
Với giáo viên khác
Miễn phí học thử