media
lecture

Vật Lý - Lớp 10

Ba định luật Newton

Giáo viên: Vương Khả Anh

Ba định luật Newton

Đang cập nhật

 • Môn học: Vật Lý - Lớp 10
 • Giáo viên: Vương Khả Anh
 • Thời gian: Thứ Bảy, 30/10/2021Từ 14:00 đến 15:30
 • Thời lượng: 01 giờ, 30 phút
Lợi ích khi tham gia học
 • icon
  Tương tác trực tiếp
 • icon
  Xem lại bài giảng
 • icon
  Chọn giờ linh hoạt
 • icon
  Hệ thống kiến thức
 • icon
  Khám phá kiến thức
 • icon
  Trải nghiệm lớp thực
 • icon
  Được học miễn phí
LIVE Class
Khung chương trình
 • 01
  Lý Lớp 10 - Level 1
  Kiến thức buổi học bao gồm:
  • frame
   Chuyển động cơ
  • frame
   Chuyển động thẳng đều
  • frame
   Chuyển động thẳng biến đổi đều
  • frame
   Sự rơi tự do
  • frame
   Chuyển động tròn đều
  • frame
   Tính tương đối của chuyển động - công thức cộng vận tốc
  • frame
   Tổng hợp và phân tích lực - Điều kiện cân bằng của chất điểm
  • frame
   Ba định luật Newton
  • frame
   Lực hấp dẫn - Định luật vạn vật hấp dẫn
  • frame
   Lực đàn hồi của Lò xo - Định luật Húc
  • frame
   Lực ma sát
  • frame
   Lực hướng tâm
  • frame
   Bài toán về chuyển động ném ngang
  • frame
   Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song
  • frame
  • frame
   Quy tắc hợp lực song song cùng chiều
  • frame
   Các dạng cân bằng - Cân bằng của một vật có mặt chân đế
  • frame
   Chuyển động tịnh tiến của vật rắn - Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định
  • frame
   Ngẫu lực
  • frame
   Động lượng - Định luật bảo toàn động lượng
  • frame
   Công và công suất
  • frame
   Động năng
  • frame
   Thế năng
  • frame
   Cơ năng
  • frame
   Cấu tạo chất - Thuyết động học phân tử chất khí
  • frame
   Quá trình đẳng nhiệt - Định luật Boyle - Marriotte
  • frame
   Quá trình đẳng tích - Định luật Charles
  • frame
   Phương trình trạng thái của khí lý tưởng
  • frame
   Nội năng và sự biến thiên nội năng
  • frame
   Các nguyên lý của nhiệt động lực học
  • frame
   Chất rắn kết tinh - Chất rắn vô định hình
  • frame
   Biến dạng cơ của vật rắn
  • frame
   Sự nở vì nhiệt của vật rắn
  • frame
   Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng
  • frame
   Sự chuyển thể của các chất
  • frame
   Độ ẩm của không khí
  • frame
  • frame
  • frame
  • frame
  • frame
  • frame
  • frame
  • frame
  • frame
  • frame
  • frame
  • frame
  • frame
  • frame
  • frame
  • frame
  • frame
  • frame
  • frame
  • frame
  • frame
  • frame
  • frame
  • frame
 • Không có chương trình
 • Không có chương trình
Lịch học LIVE
Với giáo viên khác
Miễn phí học thử