media
lecture

Tiếng Anh - Lớp 8

Science & Technology

Giáo viên: Nguyễn Đức Long

Science & Technology

Đang cập nhật

 • Môn học: Tiếng Anh - Lớp 8
 • Giáo viên: Nguyễn Đức Long
 • Thời gian: Thứ Bảy, 30/10/2021Từ 19:30 đến 21:00
 • Thời lượng: 01 giờ, 30 phút
Lợi ích khi tham gia học
 • icon
  Tương tác trực tiếp
 • icon
  Xem lại bài giảng
 • icon
  Chọn giờ linh hoạt
 • icon
  Hệ thống kiến thức
 • icon
  Khám phá kiến thức
 • icon
  Trải nghiệm lớp thực
 • icon
  Được học miễn phí
LIVE Class
Khung chương trình
 • 01
  Anh lớp 8
  Kiến thức buổi học bao gồm:
  • frame
   Leisure Activity
  • frame
   Life in the Countryside
  • frame
   Peoples of Vietnam
  • frame
   Our Customs & Traditions
  • frame
   Festivals
  • frame
   Folk Tales
  • frame
   Pollution
  • frame
   English Speaking Countries
  • frame
   Natural Disasters
  • frame
   Communication
  • frame
   Science & Technology
  • frame
   Life on other planets
 • Không có chương trình
 • Không có chương trình
Lịch học LIVE khác
Cùng giảng viên
Lịch học LIVE
Với giáo viên khác
Miễn phí học thử