media
lecture

Tiếng Anh - Lớp 7

The first university in Viet Nam

Giáo viên: Nguyễn Thị Minh Châu

The first university in Viet Nam

Đang cập nhật

 • Môn học: Tiếng Anh - Lớp 7
 • Giáo viên: Nguyễn Thị Minh Châu
 • Thời gian: Thứ Bảy, 30/10/2021Từ 14:00 đến 15:30
 • Thời lượng: 01 giờ, 30 phút
Lợi ích khi tham gia học
 • icon
  Tương tác trực tiếp
 • icon
  Xem lại bài giảng
 • icon
  Chọn giờ linh hoạt
 • icon
  Hệ thống kiến thức
 • icon
  Khám phá kiến thức
 • icon
  Trải nghiệm lớp thực
 • icon
  Được học miễn phí
LIVE Class
Khung chương trình
 • 01
  Anh lớp 7
  Kiến thức buổi học bao gồm:
  • frame
   My hobbies
  • frame
   Health
  • frame
  • frame
   Music & Arts
  • frame
   Vietnamese food & drink
  • frame
   The first university in Viet Nam
  • frame
   Traffic
  • frame
   Films
  • frame
   Festivals around the world
  • frame
   Sources of energy
  • frame
   Travelling in the future
  • frame
   An overcrowded world
 • Không có chương trình
 • Không có chương trình
Lịch học LIVE khác
Cùng giảng viên
Lịch học LIVE
Với giáo viên khác
Miễn phí học thử