media
lecture

Toán - Lớp 9

Đường kính và dây của đường tròn

Giáo viên: Lương Văn Tâm

Đường kính và dây của đường tròn

Đang cập nhật

 • Môn học: Toán - Lớp 9
 • Giáo viên: Lương Văn Tâm
 • Thời gian: Thứ Bảy, 30/10/2021Từ 19:30 đến 21:00
 • Thời lượng: 01 giờ, 30 phút
Lợi ích khi tham gia học
 • icon
  Tương tác trực tiếp
 • icon
  Xem lại bài giảng
 • icon
  Chọn giờ linh hoạt
 • icon
  Hệ thống kiến thức
 • icon
  Khám phá kiến thức
 • icon
  Trải nghiệm lớp thực
 • icon
  Được học miễn phí
LIVE Class
Khung chương trình
 • 01
  Toán Lớp 9
  Kiến thức buổi học bao gồm:
  • frame
   Căn bậc hai
  • frame
   Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức
  • frame
   Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương
  • frame
   Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương
  • frame
   Bảng căn bậc hai
  • frame
   Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai
  • frame
   Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai (tiếp theo)
  • frame
   Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai
  • frame
   Căn bậc ba
  • frame
   Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số
  • frame
   Hàm số bậc nhất
  • frame
   Đồ thị của hàm số y = ax + b
  • frame
   Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau
  • frame
   Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b
  • frame
   Phương trình bậc nhất hai ẩn
  • frame
   Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn
  • frame
   Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế
  • frame
   Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số
  • frame
   Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình
  • frame
   Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình (Tiếp)
  • frame
   Hàm số y = ax2 (a ≠ 0)
  • frame
   Đồ thị hàm số y = ax2 (a ≠ 0)
  • frame
   Phương trình bậc hai một ẩn
  • frame
   Công thức nghiệm của phương trình bậc hai
  • frame
   Công thức nghiệm thu gọn
  • frame
   Hệ thức Vi-ét và ứng dụng
  • frame
   Phương trình quy về phương trình bậc hai
  • frame
   Giải bài toán bằng cách lập phương trình
  • frame
   Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông
  • frame
   Tỉ số lượng giác của góc nhọn
  • frame
   Bảng lượng giác
  • frame
   Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông
  • frame
   Sự xác định đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn.
  • frame
   Đường kính và dây của đường tròn
  • frame
   Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây
  • frame
   Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn
  • frame
   Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn.
  • frame
   Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau
  • frame
   Vị trí tương đối của hai đường tròn
  • frame
   Vị trí tương đối của hai đường tròn (tiếp theo)
  • frame
   Góc ở tâm. Số đo cung
  • frame
   Liên hệ giữa cung và dây
  • frame
   Góc nội tiếp
  • frame
   Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung
  • frame
   Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn. Góc có ngoài ở bên trong đường tròn
  • frame
   Cung chứa góc
  • frame
   Tứ giác nội tiếp
  • frame
   Đường tròn ngoại tiếp. Đường tròn nội tiếp
  • frame
   Độ dài đường tròn, cung tròn
  • frame
   Diện tích hình tròn, hình quạt tròn
  • frame
   Hình Trụ - Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ
  • frame
   Hình nón - Hình nón cụt - Diện tích xung quanh và thể tích của hình nón, hình nón cụt
  • frame
   Hình cầu. Diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu
 • Không có chương trình
 • Không có chương trình
Lịch học LIVE
Với giáo viên khác
Miễn phí học thử