media
lecture

Toán - Lớp 7

Làm tròn số

Giáo viên: Lương Văn Tâm

Làm tròn số

Đang cập nhật

 • Môn học: Toán - Lớp 7
 • Giáo viên: Lương Văn Tâm
 • Thời gian: Thứ Bảy, 30/10/2021Từ 14:00 đến 15:30
 • Thời lượng: 01 giờ, 30 phút
Lợi ích khi tham gia học
 • icon
  Tương tác trực tiếp
 • icon
  Xem lại bài giảng
 • icon
  Chọn giờ linh hoạt
 • icon
  Hệ thống kiến thức
 • icon
  Khám phá kiến thức
 • icon
  Trải nghiệm lớp thực
 • icon
  Được học miễn phí
LIVE Class
Khung chương trình
 • 01
  Toán Lớp 7
  Kiến thức buổi học bao gồm:
  • frame
   Tập hợp Q các số hữu tỉ
  • frame
   Cộng, trừ số hữu tỉ
  • frame
   Nhân, chia số hữu tỉ
  • frame
   Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ, cộng, trừ, nhân, chia số thập phân
  • frame
   Lũy thừa của một số hữu tỉ
  • frame
   Lũy thừa của một số hữu tỉ ( tiếp theo)
  • frame
   Tỉ lệ thức
  • frame
   Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau
  • frame
   Số thập phân hữu hạn, số thập phân vô hạn tuần hoàn
  • frame
   Làm tròn số
  • frame
   Số vô tỉ, khái niệm về căn bậc hai
  • frame
   Số thực
  • frame
   Đại lượng tỉ lệ thuận
  • frame
  • frame
   Đại lượng tỉ lệ nghịch
  • frame
  • frame
   Hàm số
  • frame
   Mặt phẳng toạ độ
  • frame
   Đồ thị hàm số y = ax (a # 0)
  • frame
   Thu thập số liệu thống kê, tần số
  • frame
   Bảng “tần số” các giá trị của dấu hiệu
  • frame
   Biểu đồ
  • frame
   Số trung bình cộng
  • frame
   Khái niệm về biểu thức đại số
  • frame
   Giá trị của một biểu thức đại số
  • frame
   Đơn thức
  • frame
   Đơn thức đồng dạng
  • frame
   Đa thức
  • frame
   Cộng, trừ đa thức
  • frame
   Đa thức một biến
  • frame
   Cộng, trừ đa thức một biến
  • frame
   Nghiệm của đa thức một biến
  • frame
   Hai góc đối đỉnh
  • frame
   Hai đường thẳng vuông góc
  • frame
   Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng
  • frame
   Hai đường thẳng song song
  • frame
   Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song
  • frame
   Từ vuông góc đến song song
  • frame
   Định lí
  • frame
   Tổng ba góc của một tam giác
  • frame
   Hai tam giác bằng nhau
  • frame
   Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh – cạnh – cạnh (c.c.c)
  • frame
   Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác cạnh – góc – cạnh (c.g.c)
  • frame
   Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác góc – cạnh – góc (g.c.g)
  • frame
   Tam giác cân
  • frame
   Định lí Py-ta-go
  • frame
   Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông
  • frame
   Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác
  • frame
   Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu
  • frame
   Quan hệ giữa 3 cạnh của một tam giác
  • frame
   Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác
  • frame
   Tính chất tia phân giác của một góc
  • frame
   Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng
  • frame
   Tính chất ba đường trung trực của tam giác
  • frame
   Tính chất ba đường cao của tam giác
 • Không có chương trình
 • Không có chương trình
Lịch học LIVE
Với giáo viên khác
Miễn phí học thử