media
lecture

Tiếng Anh - Lớp 3

That's my school

Giáo viên: Nguyễn Thị Minh Châu

That's my school

Đang cập nhật

 • Môn học: Tiếng Anh - Lớp 3
 • Giáo viên: Nguyễn Thị Minh Châu
 • Thời gian: Thứ Hai, 26/10/2021Từ 19:30 đến 21:00
 • Thời lượng: 01 giờ, 30 phút
Lợi ích khi tham gia học
 • icon
  Tương tác trực tiếp
 • icon
  Xem lại bài giảng
 • icon
  Chọn giờ linh hoạt
 • icon
  Hệ thống kiến thức
 • icon
  Khám phá kiến thức
 • icon
  Trải nghiệm lớp thực
 • icon
  Được học miễn phí
LIVE Class
Khung chương trình
 • 01
  Anh lớp 3
  Kiến thức buổi học bao gồm:
  • frame
   Hello
  • frame
   What's your name
  • frame
   This is Tony
  • frame
   How old are you?
  • frame
   Are they your friend?
  • frame
   Stand up
  • frame
   That's my school
  • frame
   This is my pen
  • frame
   What colour is it
  • frame
   What do you do at break time?
  • frame
   This is my family
  • frame
   This is my house
  • frame
   Where's my book?
  • frame
   Are there any posters in the room?
  • frame
   Do you have any toys?
  • frame
   Do you have any pets?
  • frame
   What toys do you like?
  • frame
   What are you doing?
  • frame
   They're in the park
  • frame
   Where's Sa Pa
 • Không có chương trình
 • Không có chương trình
Lịch học LIVE khác
Cùng giảng viên
Lịch học LIVE
Với giáo viên khác
Miễn phí học thử