media
lecture

Toán - Lớp 3

Phép chia hết và phép chia có dư

Giáo viên: Kiều Thu Linh

Phép chia hết và phép chia có dư

Đang cập nhật

 • Môn học: Toán - Lớp 3
 • Giáo viên: Kiều Thu Linh
 • Thời gian: Thứ Sáu, 29/10/2021Từ 19:30 đến 21:00
 • Thời lượng: 01 giờ, 30 phút
Lợi ích khi tham gia học
 • icon
  Tương tác trực tiếp
 • icon
  Xem lại bài giảng
 • icon
  Chọn giờ linh hoạt
 • icon
  Hệ thống kiến thức
 • icon
  Khám phá kiến thức
 • icon
  Trải nghiệm lớp thực
 • icon
  Được học miễn phí
LIVE Class
Khung chương trình
 • 01
  Toán Lớp 3
  Kiến thức buổi học bao gồm:
  • frame
   Đọc, viết. So sánh các số có ba chữ số
  • frame
   Cộng, trừ các số có ba chữ số (không nhớ)
  • frame
   Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần)
  • frame
   Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần)
  • frame
   Ôn tập các bảng nhân
  • frame
   Ôn tập các bảng chia
  • frame
   Ôn tập vẽ hình học
  • frame
   Ôn tập về giải toán
  • frame
   Xem đồng hồ
  • frame
   Bảng nhân 6
  • frame
   Nhân số có hai chữ số. với số có một chữ số (không nhớ)
  • frame
   Nhân số có hai chữ số. với số có một chữ số (có nhớ)
  • frame
   Bảng chia 6
  • frame
   Tìm một trong các phân bằng nhau của một số
  • frame
   Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
  • frame
   Phép chia hết và phép chia có dư
  • frame
   Bảng nhân 7
  • frame
   Gấp một số lên nhiều lần
  • frame
   Bảng chia 7
  • frame
   Giảm đi một số lần
  • frame
   Tìm số chia
  • frame
   Góc vuông, góc không vương
  • frame
   Đề-ca-mét. Héc-tô-mét
  • frame
   Bảng đơn vị đo độ dài
  • frame
   Bài toán giải bằng hai phép tính
  • frame
   Bảng nhân 8
  • frame
   Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số
  • frame
   So sánh số lớn gấp mấy lần số bé
  • frame
   Bảng chia 8
  • frame
   So sánh số bé bảng một phần mấy số lớn
  • frame
   Bảng nhân 9
  • frame
   Gam
  • frame
   Bảng Chia 9
  • frame
   Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
  • frame
   Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số
  • frame
   Giới thiệu bảng nhân
  • frame
   Giới thiệu bảng chia
  • frame
   Làm quen với biểu thức
  • frame
   Tính giá trị của biểu thức
  • frame
   Hình chữ nhật
  • frame
   Hình vuông
  • frame
   Chu vi hình chữ nhật
  • frame
   Chu vi hình vuông
  • frame
   Các số có bốn chữ số
  • frame
   Số 10.000
  • frame
   Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng
  • frame
   So sánh các số trong phạm vi 10.000
  • frame
   Phép cộng các số trong phạm vi 10.000
  • frame
   Phép trừ các số trong phạm vi 10.000
  • frame
   Tháng, năm
  • frame
   Hình tròn. Tâm. Đường kính. Bán kính
  • frame
   Vẽ trang trí hình tròn
  • frame
   Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số
  • frame
   Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số
  • frame
   Làm quen với chữ số La mã
  • frame
   Bài toán liên quan đến rút về đơn vị
  • frame
   Tiền Việt Nam
  • frame
   Làm quen với thống kê số liệu
  • frame
   Các số có 5 chữ số
  • frame
   Số 100 000
  • frame
   So sánh các số trong phạm vi 100 000
  • frame
   Diện tích của một hình
  • frame
   Đơn vị đo diện tich: Xăng-ti-mét vuông
  • frame
   Diện tích hình chữ nhật
  • frame
   Diện tích hình vuông
  • frame
   Phép cộng các số trong phạm vi 100 000
  • frame
   Phép trừ các số trong phạm vi 100 000
  • frame
   Tiền Việt Nam
  • frame
   Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số
  • frame
   Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số
  • frame
 • Không có chương trình
 • Không có chương trình
Lịch học LIVE
Với giáo viên khác
Miễn phí học thử